REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Nagły skok bezrobocia w Polsce. Już nie ma czwórki z przodu. Najlepsze, że wcale jej tam nie było

Bezrobocie wcale nie jest tak bardzo niskie, jak od wielu miesięcy chwaliło się Ministerstwo Rodziny i wcale nie spadło poniżej 5 proc. GUS jeszcze raz przeliczył dane z ostatnich dwóch lat i z 4,8 proc. zrobiło się 5,1 proc. Okazało się przy okazji, że warmińsko-mazurskie wcale nie jest regionem z najwyższym bezrobociem.

25.10.2022
13:34
Nagły skok bezrobocia w Polsce. Już nie ma czwórki z przodu. Najlepsze, że wcale jej tam nie było
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc., tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca o 0,1 p.proc., a roku o 1 p.proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

W urzędach pracy zarejestrowanych było w końcu września 801,7 tys. bezrobotnych o 5,3 tys. (0,7 proc.) mniej niż w sierpniu oraz o 133 tys. (14,2 proc.) mniej niż przed rokiem.

 class="wp-image-1948393"
Źródło: GUS

Przy okazji publikacji najnowszych danych GUS poinformował, że podwyższył o 0,3-0,5 p.proc. odczyty stóp bezrobocia w Polsce od grudnia 2020 r. do sierpnia 2022 r.

Na zmiany wartości stopy bezrobocia w wyniku rewizji zasadniczy wpływ miała aktualizacja danych o pracujących w rolnictwie – podał Główny Urząd Statystyczny.

Po przeprowadzonym w 2020 r. Powszechnym Spisie Rolnym okazało się po prostu, że w rolnictwie pracuje mniej Polaków.

W efekcie wyszło, że:

W grudniu 2020 r. stopa bezrobocia dla kraju ogółem wyniosła 6,8 proc. (wzrost o 0,5 p.proc. w stosunku do wartości przed korektą), w czerwcu 2021 r. – 6,4 proc., w grudniu 2021 r. – 5,8 proc. (odpowiednio wzrost o 0,4 p.proc.), w czerwcu 2022 r. – 5,2 proc. (wzrost o 0,3 p.proc.).

Podkarpacie z największym bezrobociem wśród województw

Zarządzona przez GUS rewizja podwyższyła odczyty dla wszystkich województw, ale skala wzrostów była zróżnicowana. Największe zmiany odnotowano w przypadku województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Efekt? Doszło do przetasowań wśród regionów z najwyższym bezrobociem.

Nadal najmniejszym odsetkiem zarejestrowanych w pośredniakach może pochwalić się Wielkopolska (2,8 proc.), ale na drugim końcu zestawienia z wynikiem 8,7 proc. znalazło się Podkarpacie, które wśród regionów z najwyższym bezrobociem przegoniło przewodzące stawce przez wiele miesięcy warmińsko-mazurskie (8,2 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się lubelskie (7,8 proc.), a na czwartym świętokrzyskie (7,6 proc.)

 class="wp-image-1948396"
Źródło: GUS

Dodatkowo Podkarpacie okazało się województwem, w którym bezrobocie w ciągu roku zwiększyło się najbardziej – o 1,4 p.proc, ale w kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim odsetek zarejestrowanych w urzędach pracy wzrósł niewiele mniej, bo o 1,3 p.proc.

W ujęciu miesięcznym w ośmiu województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim stopa bezrobocia była nieznacznie niższa niż przed miesiącem (po 0,1 p.proc.).

W pomorskim i warmińsko-mazurskim odnotowano symboliczny wzrost o 0,1 p.proc. W pozostałych województwach bezrobocie nie zmieniło się.

Portret bezrobotnego: kobieta bez kwalifikacji i prawa do zasiłku

Większość zarejestrowanych w urzędach pracy nadal stanowiły kobiety (54,8 proc.), ich odsetek wzrósł w ciągu roku o 0,5 p.proc. Zdecydowana większość bezrobotnych (86,6 proc.) nadal nie ma prawa do zasiłku, a blisko jedna trzecia (32,6 proc.) – kwalifikacji zawodowych.

(…) wzrosły odsetki absolwentów oraz osób dotychczas niepracujących, a zmniejszył się odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – podał GUS w opracowaniu.

 class="wp-image-1948399"
Źródło: GUS

Wśród bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było długotrwale bezrobotnych – 53 proc., a osoby powyżej 50. roku życia stanowiły 26,4 proc.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł odsetek niepełnosprawnych z 5,9 proc. do 7,2 proc., na podobnym poziomie utrzymały się udziały korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (1,2 proc.) oraz posiadających niepełnosprawne dzieci (0,2 proc.).

Zmniejszył się odsetek bezrobotnych do 30. roku życia z 24,6 proc. do 24,2 proc. oraz posiadających dzieci do 6. roku życia (z 18,2 proc. do 17,8 proc.).

Spowolnienie gospodarcze już widać w statystykach

REKLAMA

Stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie. W najbliższych miesiącach czeka nas niewielki wzrost. Liczba firm, które prowadzą zwolnienia grupowe pozostaje rekordowo niska, ale niedługo może wzrosnąć. Głównym skutkiem spowolnienia będą niższy wzrost wynagrodzeń i liczby nowych ofert pracy – skomentował dane GUS Polski Instytut Ekonomiczny.

Tę zmianę już widać. PIE wskazał, że liczba nowych ofert pracy wzrosła we wrześniu do 99,5 tys., ale w sumie ogłoszeń było o 24,7 tys. mniej niż roku wcześniej.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA