REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Znowu ubyło bezrobotnych, ale pojawiły się liczby, które wieszczą spowolnienie. Tak będzie wyglądał rynek pracy w kryzysie

Mimo pojawiających się coraz częściej oznak spowolnienia gospodarczego sytuacja na rynku pracy wciąż jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia utrzymuje się na najniższym od 32 lat poziomie, jest mniej zwolnień z winy zakładu pracy i trwale bezrobotnych. Niepokoić może mniejsza liczba ofert zatrudnienia.

24.08.2022
13:13
pracownicy budowa
REKLAMA

Liczba bezrobotnych w Polsce znowu spadła. W lipcu zarejestrowanych w urzędach pracy było 810,2 tys. bezrobotnych – o 7,8 tys. (1 proc.) mniej niż w czerwcu 2022 r. oraz o 164,6 tys. (16,9 proc.) mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego drugi miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 4,9 proc. i była o 1,0 p.proc. niższa niż w lipcu 2021 r.

REKLAMA

Zdecydowana większość zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku (86,1 proc.), a ich odsetek był zbliżony do notowanego przed rokiem.

Źródło: GUS

Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy kobiety stanowiły 55,2 proc., tj. o 0,9 p.proc. więcej niż przed rokiem. Na podobnym poziomie jak rok wcześniej utrzymała się liczba osób bez kwalifikacji zawodowych (32,4 proc.). Wzrósł odsetek osób dotychczas niepracujących, a obniżył osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Najniższe bezrobocie, tak jak to się dzieje od wielu miesięcy, jest w Wielkopolsce. W lipcu utrzymało się na tym samym poziomie, co w czerwcu i wyniosło 2,7 proc. Na drugim biegunie, również okupowanym od kilku lat, znalazło się warmińsko-mazurskie, które także wykazało identyczny wynik jak przed miesiącem na poziomie 7,6 proc.

Źródło: GUS

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się o 0,1 proc. w sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim, a w pozostałych nie uległa zmianie.

Źródło: GUS

W skali roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Największe spadki odnotowano w kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (wszędzie o 1,4 p.proc.).

Liczba bezrobotnych utrzymuje się na niskim poziomie. Spowolnienie gospodarcze powinno mieć małe przełożenie na wzrost bezrobocia. Znacznie zmaleje jednak liczba nowych ofert pracy – komentuje dane GUS Polski Instytut Ekonomiczny.

Pracodawcy zgłaszają mniej ofert pracy

W lipcu do urzędów pracy wpłynęło 89,7 tys. ofert zatrudnienia– o 6,7 proc. mniej niż w czerwcu oraz 26,7 proc. niż przed rokiem. Rok do roku zmniejszyła się i liczba ofert z sektora prywatnego (-28,6 proc.), i z sektora publicznego (-6,4 proc.). Jak wskazuje GUS, oferty z sektora publicznego stanowiły 10,9 proc. wszystkich ofert, dla porównania przed rokiem było to 8,6 proc.

Źródło: GUS

W kolejnych miesiącach stopa bezrobocia przestanie spadać w związku z pogarszającą się koniunkturą. Spodziewamy się niewielkiego wzrost bezrobocia w pierwszym kwartale 2023. Firmy dalej raportują niedobory pracowników, a niewielka ich liczba planuje redukcję zatrudnienia. Głównym skutkiem spowolnienia będzie mniejsza liczba ofert pracy i rzadsze zmiany zatrudnienia na rynku – prognozuje PIE.

Oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły w lipcu 36,7 proc. wszystkich ogłoszeń (28,5 proc. w lipcu 2021 r.). 4,7 proc. wszystkich ofert dotyczyło stażu, 4,3 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,2 proc. – do absolwentów.

Nasz rynek pracy w unijnej czołówce

Polski Instytut Ekonomiczny podkreślą, że pomimo oznak spowolnienia gospodarczego wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa zwolnień z przyczyn zakładów pracy i liczby osób pozostających bez pracy dłużej niż rok.

REKLAMA

Liczba osób bezrobotnych w Polsce pozostanie niewielka na tle państw UE, według wyliczeń Eurostatu w czerwiec Polska miała drugi najniższy poziom bezrobocia wśród państw członkowskich (2,7 proc.), ustępując jedynie Czechom (2,4 proc.). Średnia dla wspólnoty wynosi 6 proc. – wskazuje PIE.

Różnice w wyliczeniach stopy bezrobocia między GUS-em a Eurostatem wynikają z odmiennej metody wyliczania. Dane naszego urzędu ujmują po prostu osoby zarejestrowane w urzędach pracy, odczyt Eurostatu bierze pod uwagę tylko tych, którzy szukają aktywnie pracy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA