REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

GUS podał bardzo dobre dane o bezrobociu. Resort rodziny chwali się, że to najlepszy wynik od 32 lat

GUS potwierdził w poniedziałek dane dotyczące stopy bezrobocia opublikowane przez resort rodziny 6 lipca. Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od lipca 1990 r., a stopa bezrobocia zjechała poniżej 5 proc.

25.07.2022
11:00
GUS podał bardzo dobre dane o bezrobociu. Resort rodziny chwali się, że to najlepszy wynik od 1990 r.
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 4,9 proc. Spadek w porównaniu z majem wyniósł o 0,2 p.proc., a rok do roku o 1,1 p.proc. – podał w poniedziałek GUS. Dane są zgodne z szacunkami Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny, które niecałe trzy tygodnie pochwaliło się, że liczba bezrobotnych w Polsce spadła do najniższego poziomu od 32 lat.

REKLAMA
 class="wp-image-1872301"
Źródło: GUS

W rejestrach urzędów pracy mamy ponad 100 tys. mniej bezrobotnych niż w lutym 2020 roku, czyli przed pandemią. To spadek o blisko 11 proc. Stopa bezrobocia w tym okresie spadła o 0,6 punktu procentowego – podsumowała czerwcowe dane minister polityki społecznej Marlena Maląg.

W maju stopa bezrobocia wynosiła 5,1 proc., po spadku o 0,1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. W urzędach pracy zarejestrowanych było około 850 tys. osób.

Najniższy odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy od wielu miesięcy pochwalić się może województwo wielkopolskie – w czerwcu 2,7 proc.

 class="wp-image-1872295"
Źródło: GUS

Najwyższa stopa bezrobocia w kraju utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim – w czerwcu 7,6 proc. Nie pomogło, że odnotowano tam jeden z najwyższych spadków w kraju w ujęciu miesięcznym i najwyższy rok do roku.

W porównaniu z majem stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach (najbardziej w lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim – po 0,3 p.proc.) – podał GUS.

 class="wp-image-1872298"
Źródło: GUS

W skali roku bezrobocie w warmińsko-mazurski spadło o o 1,7 p.proc., na drugim miejscu znalazło się lubuskie (-1,6 p.proc.), a na trzecim ex aequo zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie (-1,5 p.proc.).

W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 818 tys. bezrobotnych, o 32,2 tys. (3,8 proc.) mniej niż w maju oraz o 175,4 tys. (17,7 proc.) mniej niż w czerwcu w 2021 r. W czerwcu panie stanowiły 54,8 proc. wszystkich zarejestrowanych, o 1 p.proc. więcej niż w czerwcu 2021 r.

Zdecydowana większość, ale na podobnym poziomie jak przed rokiem bezrobotnych nadal nie ma prawa do zasiłku (86,1 proc.). 32,7 proc. zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Wśród mniej licznych kategorii w porównaniu z czerwcem ub. roku wzrósł odsetek osób dotychczas niepracujących, podobny był odsetek bezrobotnych absolwentów, natomiast zmniejszył się – zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – podsumował GUS.

Odsetek trwale bezrobotnych wzrósł w czerwcu do 55,3 proc. 53,8 proc. rok wcześniej, a niepełnosprawnych do 7,1 proc. z 5,2 proc.

REKLAMA

Osoby powyżej 50. roku życia stanowiły w czerwcu 27,1 proc. wszystkich zarejestrowanych, a posiadający dziecko w wieku do sześciu lat 18,3 proc. Ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 1,2 proc. bezrobotnych, dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia miało 0,2 proc.

Zmniejszył się w ujęciu rocznym odsetek bezrobotnych w wieku do 30. roku życia – z 24,3 proc. w czerwcu 2021 r. do 22,3 proc.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA