REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Skarbówka dopiero teraz napędzi Polakom stracha. Nawet prokuratura nie ma takich uprawnień

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy nadające Krajowej Administracji Skarbowej nowe, szersze uprawnienia. Teraz każdy szef urzędu skarbowego w Polsce będzie mógł przejrzeć stan konta dowolnej osoby w kraju.

16.06.2022
12:06
Skarbówka dopiero teraz napędzi Polakom stracha. Nawet prokuratura nie ma takich uprawnień
REKLAMA

Ministerstwo Finansów uspokaja, że nowe przepisy będą wykorzystywane tylko w uzasadnionych przypadkach. Jednak uprawnienia, jakie zyska skarbówka, mogą budzić poważne obawy. podatników, czyli większości obywateli.

REKLAMA

Co dokładnie się zmieni? Banki będą miały od 1 lipca 2022 r. obowiązek przekazać organom podatkowym informacje o dowolnym koncie. Mogą to być na przykład dane dotyczące liczby posiadanych rachunków, obrotów na koncie i stanów tych rachunków. Baki będą też musiały podać kwoty i daty poszczególnych wpłat.

Osoba podejrzana znika z przepisów karnoskarbowych

Nowe uprawnienia dla organów skarbowych wprowadzono dzięki drobnemu kruczkowi. Aktualnie przepisy w art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej określają precyzyjnie, że bank musi przekazać informacje o „osobie podejrzanej”.

Jednak od lipca "osoba podejrzana" zniknęła z przepisów, a w ustawie zostanie wprowadzony zapis o „osobie fizycznej”. Wystarczy, że skarbówka rozpocznie postępowanie przygotowawcze.

Takie postępowanie może zostać wszczęte w wielu przypadkach np. wtedy gdy skarbówka uważa, że podatnik nie ujawnia dochodów, po to żeby nie płacić podatku. Może też podejrzewać, że podatnik prowadzi niezarejestrowany biznes.

Każdy naczelnik urzędu skarbowego z nowymi uprawnieniami

Poważne obawy budzi nie tylko zakres uprawnień, ale również rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do przeglądania naszych kont. W myśl aktualnych przepisów aktualnie może o to wystąpić jedynie szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Jednak od 1 lipca 2022 r. uprawnienie takie będzie miał również naczelnik urzędu celno-skarbowego i naczelnik urzędu skarbowego. Oznacza to, że teraz każdy szef skarbówki będzie miał możliwość prześwietlenia każdego konta.

Tu należy zauważyć, że żądanie ujawnienia danych o rachunku będzie dotyczyło także pełnomocników rachunku, a nie tylko właścicieli.

Nowe przepisy mówią, że na "sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących osoby fizycznej".

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą, że przepis "nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami stanowiącymi przedmiot postępowania przygotowawczego".

Podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany, bowiem w okresie już obowiązujących regulacji nie stwierdzono ich nadużywania

- dodał.
REKLAMA

Jednak Związek Banków Polskich nie podziela optymizmu dyrektora i mówi wprost o zburzeniu dotychczasowych zasad związanych z dostępem do tajemnicy bankowej.

Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym, czyli w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty

– mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA