REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. ZUS udostępnił specjalny kalkulator

Równo trzy tygodnie pozostały na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. Ostateczny termin złożenia rocznego rozliczenia mija 20 maja i trzeba to zrobić w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r. Aby ułatwić wyliczenie, ile wynosi nasza należna składka i czy mamy ewentualną nadpłatę lub niedopłatę, ZUS właśnie udostępnił specjalny kalkulator.

29.04.2024
14:57
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. ZUS udostępnił kalkulator
REKLAMA

Obowiązujące przepisy stanowią, że każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Termin upływa 20 maja.

REKLAMA

Rozliczenie roczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jest to ostatni dzień na złożenie dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r., czyli DRA lub RCA, w których uwzględnione będzie to rozliczenie. Co ważne, jest to jednocześnie ostateczny termin na opłacenie należnych składek za ten miesiąc wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Aby ułatwić przedsiębiorcom samodzielne wyliczenie łącznej należnej składki zdrowotnej za 2023 r., ZUS udostępnił specjalny kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS wyjaśnia, że kalkulator, który dostępny jest na stronie ZUS-u, pomoże w wyliczeniu składki osobom, które będą składać dokumenty w wersji papierowej.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy na skali podatkowej oraz liniowcy rozliczają składkę zdrowotną zależnie od osiągniętych dochodów, natomiast osoby prowadzące działalność na ryczałcie rozliczają tę składkę na podstawie osiągniętych przychodów. Rozliczenie roczne składki służy ustaleniu kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za poprzedni rok.

 class="wp-image-2464084"
Kalkulator do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej znajduje się na stronie zus.pl

W jaki sposób należy dokonań rocznego rozliczenia składki zdrowotnej? W druku DRA lub RCA trzeba wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nim dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nadpłata lub niedopłata – co zrobić?

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, to przedsiębiorcy będzie przysługiwał jej zwrot, o ile płatnik nie ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli z kolei okaże się, że składka opłacona jest w kwocie niższej niż ustalona, to należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Więcej o składce zdrowotnej przeczytacie w tych tekstach:

Jeśli mamy nadpłatę składki zdrowotnej i chcemy otrzymać zwrot tej kwoty, to musimy złożyć do ZUS-u wniosek o zwrot nadpłaty RZS-R. Wniosek taki zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika w PUE ZUS już na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. ZUS wyjaśnia, że wniosek ten będzie dostępny w widoku „Dokumenty i wiadomości” w sekcji „Dokumenty robocze”. Na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty będzie mało czasu – wniosek RZS-R można wysłać do ZUS-u najpóźniej do 3 czerwca.

Składka zdrowotna w 2025 r.

Choć rząd szykuje kontrrewolucję w zasadach naliczania składki zdrowotnej od przyszłego roku, w kwietniu 2025 r. ponownie trzeba będzie złożyć roczne rozliczenie. Składka na dotychczasowych zasadach będzie funkcjonowała co najmniej do końca 2024 r., a to oznacza, że jej rozliczenie trzeba będzie przeprowadzić do 20 kwietnia 2025 r., nawet jeśli wówczas będą już obowiązywały inne zasady.

Co na przyszły rok szykuje rząd? Zgodnie z deklaracjami jego przedstawicieli już od 1 stycznia 2025 r. wejdą całkiem nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od działalności gospodarczej. Płatności dla zdecydowanej większości przedsiębiorców będą o wiele niższe niż obecnie, ale nowy system jest dość skomplikowany, a wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od formy prowadzenia działalności i poziomu dochodów.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów ogłosiło w marcu, że od nowego roku zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców, a zyskać ma na nich 93 proc. wszystkich przedsiębiorców płacących PIT. Resort obiecuje, że wszyscy drobni przedsiębiorcy będą mieli równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale zyskają też przedsiębiorcy na podatku liniowym oraz ryczałtowcy. Co istotne, przy okazji zlikwidowany zostanie absurd płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych. Wyliczenie nowej składki zdrowotnej dla różnych typów działalności gospodarczej przedstawiliśmy tekście: Ile zyskasz na nowej składce zdrowotnej?

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA