REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Mamy potwierdzenie! Inflacja weszła w ostry zakręt. To pierwsza taka sytuacja od wielu miesięcy

Wszystko wskazuje, że inflacja powinna przyhamować. W tym tygodniu Rafał Hirsch zapowiadał w Bizblog.pl, że wzrost cen będzie wyraźnie niższy od prognoz rynkowych, w szczycie unikniemy przebicia 20 proc., a pierwsze obniżki stóp procentowych mogą już pojawić się w połowie roku. Dzisiaj ten trend potwierdza Wskaźnik Przyszłej Inflacji opublikowany przez BIEC. Pierwszy raz od wielu miesięcy spadły oczekiwania inflacyjne Polaków.

11.01.2023
8:59
szczyt inflacji
REKLAMA

Inflacja w styczniu może podskoczyć do 18,6 proc. w lutym może nawet i dobije do 20 proc., w marcu powinna zjechać w okolice 18 proc., co dawałoby średnią dla kwartału na poziomie 18,9 proc. – o 0,7 p.p. poniżej zapisów z projekcji inflacyjnej NBP – zakłada Rafał w swojej analizie, sugerując, że obniżenie odczytów o 0,6-0,7 p.p. może doprowadzić do tego, że już w połowie roku znajdzie się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych przez RPP.

REKLAMA

W środę pewne potwierdzenie tych tez przyniosło badanie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), zwłaszcza w zakresie oczekiwań inflacyjnych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 obniżył się o 1,4 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca – podało Biuro.

Jak zaznaczyło BIEC, to już szósty z rzędu spadek wartości WPI. Do tej pory za spadek wskaźnika odpowiadały niższe ceny surowców na światowych rynkach, teraz do głosu dochodzą niższe oczekiwania inflacyjne Polaków.

 class="wp-image-2009419"

Była to składowa najsilniej działająca w kierunku spadku WPI w styczniu 2023 r.

– zaznaczyło BIEC.

Spadają oczekiwania inflacyjne Polaków

Zmniejszenie oczekiwań inflacyjnych to efekt niższych od prognoz wstępnych danych o CPI za grudzień, które GUS opublikował 5 stycznia. (W tym tygodniu w piątek poznamy pełne dane o inflacji w końcówce 2022 r.).

 class="wp-image-2005771"
Źródło: GUS

W grudniowych badaniach wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów spadł w stosunku do listopada o 6,5 punktu. To znacząca pozytywna zmiana wartości tego wskaźnika. Jednak analiza rozkładu odpowiedzi wskazuje, iż konsumenci w większości spodziewają się utrwalenia inflacji na jej dotychczasowym, wysokim poziomie, w znacznie mniejszym zaś stopniu spodziewają się faktycznego jej spadku, czyli wolniejszego tempa wzrostu cen – zaznacza BIEC.

Z badania wynika, że jedynie 22 proc. ankietowanych oczekuje spowolnienia wzrostu cen w najbliższej przyszłości. Ponad 62 proc. uważa, że w najbliższej przyszłości inflacja będzie rosła szybciej niż ostatnio albo w taki samym tempie.

W sumie blisko 85 proc. ankietowanych spodziewa się wzrostu cen w najbliższej przyszłości, bez względu na to, w jakim tempie będą one rosły.

Jest to oczywiście poprawa w stosunku do sytuacji z marca ubiegłego roku, kiedy 90 proc. gospodarstw domowych spodziewało się wzrostu cen. Jednak w dalszym ciągu jest to poziom wysoki i wyższy od średniej dla UE, gdzie wzrostu cen spodziewa się ok. 76 proc. respondentów – wskazało BIEC.

Przedsiębiorcy coraz mniej skłonni do podwyższania cen

Przedsiębiorcy najwyższą skłonność do podnoszenia cen również wykazywali wiosną ubiegłego roku. W tamtym czasie firm, które planowały podnosić ceny, było o 40 proc. więcej niż pozostałych. Obecnie ta przewaga stopniała do 27 proc.

Tendencja ta dominuje w większości badanych przez GUS branżach, za wyjątkiem tych, które charakteryzują się wysoką energochłonnością, jak produkcja maszyn i urządzeń, produkcja z surowców niemetalicznych, czy przemysł chemiczny – wylicza BIEC.

REKLAMA

I wyjaśnia, że do podnoszenia cen zmuszają przedsiębiorców rosnące koszty energii oraz pracy (wzrost płacy minimalnej!).

Z badania BIEC wynika, że im mniejsza firma, więc udział kosztów stałych wyższy, a mniejsza siła przetargowa w negocjacjach cenowych, tym wyższa skłonność do podnoszenia cen w najbliższych miesiącach.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA