REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Polski przemysł złapał zadyszkę. Wciąż biegnie, ale nogi plączą mu się strasznie

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu tylko o 3,8 proc. Tylko, ponieważ ekonomiści spodziewali się, że będzie to 6,4 proc.

22.01.2020
11:03
gorsze dane o przemyśle
REKLAMA

Fot. Pixabay.com

REKLAMA

W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2018 r., kiedy notowano wzrost o 2,9 proc., natomiast w porównaniu z listopadem 2019 r. spadła o 9,4 proc. (ekonomiści byli zdania, że spadek wyniesie 7 proc.).

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r., kiedy notowano wzrost 5,8 proc.

 class="wp-image-1062807"

GUS podkreśla, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2018 r. i o 2,9 proc. niższym w porównaniu z listopadem 2019 r.

Warto mieć na uwadze, że choć dane są gorsze od oczekiwań, to polski przemysł wciąż jest na wyraźnym plusie.

Nie dość na tym – dobrze radzą sobie branże eksportowe, a przecież gospodarka naszego największego partnera handlowego, czyli Niemiec, wcale nie wygląda kwitnąco.

GUS podał też, że w większości głównych grup w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost produkcji. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 6,1 proc. r/r, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,6 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,2 proc., dóbr zaopatrzeniowych – o 3,1 proc.. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,5 proc.

 class="wp-image-1062801"
REKLAMA

Według wstępnych danych w grudniu 2019 r., w stosunku do grudnia 2018 r., wzrost produkcji sprzedanej w cenach stałych odnotowano w 24 spośród 34 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 41,5 proc., maszyn i urządzeń – o 10,0 proc., urządzeń elektrycznych – o 9,9 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,8 proc., wyrobów z metali – o 7,0 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,3 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2018 r. wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 15,0 proc., wyrobów tekstylnych – o 5,6 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego o 5,0 proc., w produkcji metali – o 4,4

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA