REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Podaż pieniądza w górę. NBP podał najnowsze dane

We wrześniu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 40,9 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych – podał Narodowy Bank Centralny w poniedziałek.

23.10.2023
15:56
Podaż pieniądza w górę. NBP podał najnowsze dane
REKLAMA

Podaż pieniądza wzrosła rok do roku o 8,3 proc. Rynek oczekiwał wzrostu takiego samego jak w sierpniu o punkt procentowy niższego, czyli 7,3 proc. Na koniec września 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 233,9 mld zł i była o 40,9 mld zł wyższa niż pod koniec sierpnia 2023 r. Wzrost w ujęciu miesięcznym wyniósł 1,9 proc.

REKLAMA
Źródło: NBP. Opracowanie: Macronext.pl

Wartość podaży pieniądza w szczegółach

We wrześniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 22,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 1 174,0 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 13,8 mld zł, tj. 2,8 proc., do poziomu 498,2 mld zł – podał NBP.

Zadłużenie sektora instytucji finansowych wzrosło o 9,8 mld zł, (4,6 proc.) do 221,4 mld zł, gospodarstw domowych o 5,4 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 785,1 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 2 mld zł (0,5 proc.), do 411,2 mld zł.

Więcej wiadomości o danych z polskiej gospodarki

Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 28,1 mld zł, tj. 7,9 proc., do poziomu 383,9 mld zł – głosi komunikat NBP.

Gospodarka minęła dołek

Wrześniowe dane o podaży pieniądza wyglądają pozytywnie – oceniają ekonomiści mBanku.

Ich zdaniem na uwagę zasługuje szczególnie skok wartości kredytów hipotecznych o 2 mld zł oraz przyrost kredytów konsumpcyjnych.

REKLAMA

Firmy pozostają wstrzemięźliwe w finansowaniu bieżącym. Po stronie inwestycyjnej robi się cieplej. Gros nowego wolumenu to waluty obce (i nie jest to efekt kursowy). Na razie maszyna nadal wygląda na ospałą, ale cierpliwości – zapowiadają analitycy.

I przekonują, że gospodarka minęła dołek, nie tylko w danych realnych, ale również pieniężnych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: przedwczoraj
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA