REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

GUS podał pełne dane o PKB w III kwartale. Końcówka roku będzie jeszcze gorsza

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał pełne dane o PKB Polski w trzecim kwartale 2020 r. I okazało się, że dane są nieco lepsze niż podane w połowie listopada.

30.11.2020
10:10
GUS podał dane o PKB
REKLAMA

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w III kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 1,5 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 4,4 proc. w analogicznym kwartale 2019 r.

– podał w poniedziałek GUS.
REKLAMA

13 listopada GUS opublikował wstępny odczyt produktu krajowego brutto Polski za trzeci kwartał 2020 r. Z szybkiego odczytu wynikało, że PKB spadł o 1,6 proc. rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że produkt krajowy brutto spadł o 1,7 proc. rok do roku.

 class="wp-image-1304974"
Źródło: GUS

Niemrawa konsumpcja, lepsze inwestycje

Niewielkiemu wzrostowi konsumpcji prywatnej (0,4 proc. r/r) towarzyszył nieco płytszy niż w 2Q20 spadek inwestycji (9,0 proc. r/r). Niestety 4Q20 przyniesie ponowny spadek aktywności gospodarczej kw/kw. Lepiej będzie w 2021 r.

– wyjaśniają ekonomiści Banku Pekao.

Z komunikatu GUS wynika, że negatywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł -3,2 p. proc. (wobec negatywnego wpływu wynoszącego -9,5 p. proc. w II kwartale 2020 r.). Z kolei wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł -1,7 p. proc. (w II kwartale 2020 r. było to -1,8 p. proc.).

 class="wp-image-1304977"

W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wy- niósł +1,7 p. proc. (wobec +1,1 p. proc. w II kw. 2020 r.).

– wylicza GUS.

GUS uwzględnił efekty COVID-19

Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że od lipca do końca września PKB wyrównany sezonowo (uwzględniając liczbę dni wolnych od pracy) zwiększył się realnie o 7,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,8 proc.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się o 1,5 proc. w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku.

Prezentowany wstępny szacunek PKB za III kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności

– czytamy w komunikacie GUS.
REKLAMA

XXXXX

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA