REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Orlen z rekordem wszech czasów. Koncern chwali się najwyższym zyskiem w historii, na giełdzie feta

Drugi kwartał 2021 r. PKN Orlen zakończył najwyższymi w historii wynikami: zyskiem netto oraz EBITDA LIFO. Za rewelacyjne wyniki płockiego koncernu odpowiadają przede wszystkim dwa segmenty energetyka i petrochemia.

29.07.2021
9:38
Orlen z rekordem wszech czasów. Koncern chwali się najwyższym zyskiem w historii, na giełdzie feta
REKLAMA

Wyniki finansowe PKN Orlen, opublikowane w czwartek rano, robią wrażenie. W drugim kwartale PKN Orlen zarobił na czysto 2,2 mld zł, najwięcej w historii, poprawiając wynik rok do roku o 633 proc. Przychody wzrosły o 73 proc. do 29,4 mld zł. Skorygowany wynik operacyjny EBITDA LIFO wzrósł o 303 proc. do 3,2 mld zł i – jak podkreśla spółka – był to najwyższy wynik kwartalny w historii.

REKLAMA

Wyniki Orlenu są lepsze od oczekiwań analityków, konsensus dotyczący zysku netto według PAP Biznes spółka przebiła o 4,4 proc., w przypadku przychodów o 5,8 proc., a zysku operacyjnego o 23 proc.

Na otwarciu czwartkowej sesji kurs Orlenu wzrósł o 2,8 proc. do 73,58 zł.

 class="wp-image-1496968"

Największy wpływ na wyniki Grupy Orlen miały segmenty energetyki i petrochemii. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy Orlen pochodzi z rynków zagranicznych

– podkreśliła spółka w komunikacie.

EBITDA LIFO w przypadku energetyki przekroczyła 1,2 mld zł, a petrochemii 1 mld zł (4-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku).

Energa podciągnęła Orlenowi energetykę

Doskonałe wyniki na działalności energetycznej to przede wszystkim zasługa Energi, którą PKN Orlen przejął w zeszłym roku. W drugim kwartale jej EBITDA sięgnęła 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. Łączna produkcja Grupy Orlen wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana Grupy Orlen wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.

Orlen podał, że w drugim kwartale kontynuowano inwestycje w energetykę zeroemisyjną, w tym budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskał prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii a kosztem jej wytworzenia – podał Orlen.

Rekordowe marże uratowały petrochemię

Segment petrochemiczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost (r/r).

Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotówki względem euro – wyjaśnił koncern.

PKN Orlen odnotował wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych. Ze względu na remont instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o 27 proc. przy wzrostach sprzedaży w Czechach o 58 proc. i na Litwie o 367 proc.

Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 1 mt i była niższa o 4 proc. (r/r), o czym zdecydowały spadek sprzedaż olefin o 69 proc. oraz PCW o 22 proc. przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23 proc., nawozów o 12 proc. oraz PTA o 3 proc.

W detalu Orlen też na plusie

Detal wypracował w drugim kwartale wynik EBITDA LIFO w wysokości 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. (r/r). Spadek marż paliwowych nastąpił na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzroście marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach.

REKLAMA

Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13 proc. rok do roku, w tym: benzyny o 19 proc., oleju napędowego o 11 proc. i LPG o 13 proc. Na koniec drugiego kwartału 2021 roku Orlen miał 2854 stacje paliw, o 22 więcej niż rok wcześniej.

2239 obiektów (80 proc.), wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe / star Connect: 1730 w Polsce, 315 w Czechach, 151 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. PKN Orlen zwiększył też dostępność o 104 punkty tankowania paliw alternatywnych. Do dyspozycji klientów jest 278 punktów alternatywnego tankowania, 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, dwie stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA