REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Energetyka

Orlen może połączyć się z PGNiG. UOKiK uznał, że nie powstaje paliwowy monopolista

PKN Orlen dostał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zielone światło do połączenia z PGNiG. Będzie to kolejne po wchłonięciu Energi przejęcie przez płocki wielkiej państwowej spółki energetycznej, ale do pełni szczęścia potrzebna będzie jeszcze zgoda Brukseli na przejęcie przez Orlen części Lotosu i sprzedaż pozostałych aktywów gdańskiego koncernu spółkom z Węgier i Arabii Saudyjskiej.

16.03.2022
11:45
cena-energii-cena-gazu-Orlen
REKLAMA

Pozytywna decyzja UOKiK-u oznacza, że powstały z połączenia Orlenu i PGNiG koncern pozostanie właścicielem infrastruktury magazynowej gazu ziemnego. Zgoda UOKiK-u nie była jednak bezwarunkowa, bo nowy podmiot będzie musiał sprzedać Gas Storage Poland, czyli spółkę z Grupy PGNiG, która jest operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. Nabywca tej spółki będzie musiał dostać na tę transakcję zgodę UOKiK-u.

REKLAMA

Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu – przekonuje prezes Orlenu Daniel Obajtek. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie – dodaje.

Obajtek obiecuje, że PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca bieżącego roku. Na tę decyzję nie czekaliśmy z założonymi rękami. Równolegle prowadziliśmy prace, aby przygotować cały proces od strony organizacyjno-technicznej – wyjaśnia.

Infrastruktura i sprzedaż gazu osobno

Jak poinformowano, przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania wzmacniają też zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją.

Zgoda UOKiK-u oznacza, że obie spółki mogą się połączyć, ale na razie Orlen i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, ale będą kontynuować bliską współpracę. Jak zapewniają, od wielu miesięcy razem realizują program przygotowania obu spółek do bezpiecznego i skutecznego połączenia. Na bieżąco prowadzone są też rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Grupie PGNiG, co gwarantuje przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla pracowników – zapewniają firmy.

Sto milionów klientów

Jak przekonuje Orlen, połączenie z PGNiG i Grupą Lotos, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad sto milionów klientów w Europie Środkowej. Powstający gigant ma bazować na silnych stronach każdej ze spółek i ich przewagach kompetencyjnych.

Integracja aktywów pozwoli na zwiększenie skali działalności i poprawę stabilności finansowej. Tylko silny koncern będzie w stanie realizować inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisujące się równocześnie w wizje zeroemisyjnej gospodarki – napisano w oświadczeniu spółki.

Transakcja pierwotnie została zgłoszona do Komisji Europejskiej ze względu na wysokość światowego obrotu obu spółek, ale te złożyły wniosek, by ocenę koncentracji przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bruksela zgodziła się, uznając, że połączenie Orlenu i PGNiG będzie mieć wpływ na polskie rynki, a UOKiK ma doświadczenie w ich ocenie.

Wnikliwe badanie rynku

UOKiK zapewnia, że w toku postępowania przeprowadził wnikliwe badanie rynku, którym objęto konkurentów uczestników koncentracji w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu ziemnego. Zwrócono się o też opinię do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz spółki Gaz-System, czyli operatora gazociągów na terenie Polski.

Analizy wykazały, że obecnie na rynku gazu ziemnego umacnia się pozycja PGNiG i następuje ograniczanie działalności przez konkurentów PGNiG i PKN Orlen na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. UOKiK uznał, że pomimo formalnej niezależności Gas Storage Poland od PGNiG brak separacji właścicielskiej stwarza zachętę do preferowania członków swojej grupy kapitałowej w działalności Gas Storage Poland. Stąd wymóg pozbycia się tej spółki.

Łatwiejszy dostęp do zapasów gazu

REKLAMA

Realizacja warunku ułatwi konkurentom uczestników koncentracji dostęp do magazynów gazu ziemnego – wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny i ocenia, że powinno to stworzyć sprzyjające warunki do zwiększenia importu gazu ziemnego przez te podmioty. Łatwiejsze będzie bowiem spełnienie obowiązków nakładanych przez prawo energetyczne na importerów w zakresie magazynowania gazu. Dzięki temu może pojawić się więcej niezależnych ofert na gaz ziemny zarówno hurtowych, jak i detalicznych – mówi szef UOKiK-u.

Utrzymywanie zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia możliwości prowadzenia takiej działalności. . Istniałoby zatem ryzyko, że po koncentracji połączony podmiot mógłby ograniczać dostęp do magazynów gazu swoim konkurentom na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA