REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo

I co cwaniaczki? Nie płaciliście faktur? Teraz dostaniecie za swoje. Nowe przepisy już obowiązują

Skuteczniejsze i szybsze zwalczanie zjawiska opóźnień w opłacaniu faktur. Taki efekt mają przynieść już obowiązujące nowe przepisy ustawy o zatorach płatniczych. Procedury uproszczono, a UOKiK dostał nowe uprawnienia, które powinny pozwolić na efektywniejszą walkę z tym rakiem toczącym wiele branż w Polsce.

09.12.2022
19:58
I co cwaniaczki? Nie płaciliście faktur? Teraz dostaniecie za swoje. Nowe przepisy już obowiązują
REKLAMA

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych weszła w życie w czwartek 8 grudnia. Z jednej strony wprowadzono możliwość stosowania surowszych niż dotąd sankcji, ale z drugiej dano możliwość bardziej elastycznego reagowania na opóźnienia w regulowaniu płatności.

REKLAMA

Kara za opóźnienie w płatnościach

Pojawił się nowy wzór służący do wyliczania administracyjnych kar pieniężnych za opóźnienia, ale także mechanizm „miarkowania kary”. Chodzi o to, że przy wyliczaniu kar można brać pod uwagę zarówno okoliczności łagodzące, jak i obciążające.

undefined

W praktyce znacznie ważniejszą nowością może okazać się danie UOKiK-owi uprawnień do kierowania do firm tak zwanych wezwań miękkich, bez wszczynania postępowania administracyjnego. Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących stwierdzonych zatorów płatniczych.

Nowelizacja przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi przyspieszy i usprawni prowadzenie postępowań. Pozwoli to na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

Zatory płatnicze: wysokie kary dla firm

Przy okazji UOKiK poinformował o wydaniu pięciu decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Nałożył dwie kary finansowe, ale w przypadku trzech firm stwierdził, że sankcje pieniężne się nie należą.

Jak podaje urząd, pierwsza kara dotyczy spółki Trumpf Huettinger i wynosi ponad 275 tys. zł. Firma zajmuje się produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. W toku postępowania ustalono, że od lutego do kwietnia 2020 r. spółka opóźniła się w spełnianiu 6561 świadczeń pieniężnych wobec 531 kontrahentów, a najdłuższe z ustalonych opóźnień wyniosło 113 dni. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 4,3 mln zł.

REKLAMA

Druga z kar opiewa na ponad 127 tys. zł i została nałożona spółkę Ciech Soda Polska. Jest to firma produkująca chemikalia nieorganiczne. Od lipca do września 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz 137 kontrahentów, a najdłuższe opóźnienie wyniosło aż 248 dni. W analizowanym czasie największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 2,5 mln zł.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA