REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Nie stać ich na ogrzanie domów, miliony żyją na skraju ubóstwa. Fatalne prognozy na nadchodzącą zimę

Ponad jedna na pięć osób jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mowa o Unii Europejskiej, a więc problem dotyczy milionów jej mieszkańców. Niemal 8 proc. Europejczyków nie stać, by ogrzać dom lub mieszkanie. A jak sytuacja wygląda w Polsce?

17.09.2022
7:43
Nie stać ich na ogrzanie domów, miliony żyją na skraju ubóstwa. Fatalne prognozy na nadchodzącą zimę
REKLAMA

Eurostat opublikował najnowsze dane, które dotyczą 2021 r. Wynika z nich, że:

REKLAMA
  • 95,4 mln osób w Unii Europejskiej było w zeszłym roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mówimy o 21,7 proc. populacji UE
  • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE było w 2021 r. wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn (22,7 proc. w porównaniu z 20,7 proc.)
  • w 2021 r. ponad jedna piąta (22,5 proc.) ludności UE żyjącej w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to według Eurostatu osoby, które doświadczają co najmniej jednego z trzech zagrożeń:

  • ryzyka ubóstwa
  • poważnych deprywacji społecznych
  • życia w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

Spośród 95,4 mln osób w UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym około 5,9 mln (1,3 proc. całej populacji) mieszkało w gospodarstwach domowych doświadczających jednocześnie wszystkich trzech zagrożeń ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2021 r. 73,7 mln osób w UE było zagrożonych ubóstwem, 27,0 mln było w bardzo trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a 29,3 mln mieszkało w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy.

W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań w 2021 r. odsetek osób zagrożonych ubóstwem minimalnie wzrósł. W 2020 r. zagrożonych ubóstwem było 94,8 mln Europejczyków, czyli 21,6 proc. populacji UE.

Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odnotowano w Rumunii (34 proc.), Bułgarii (32 proc.), Grecji i Hiszpanii (po 28 proc.), najniższy w Czechach (11 proc.), Słowenii (13 proc.) i Finlandii (14 proc.).

 class="wp-image-1915777"
UE: dane szacunkowe, z kolei Włochy i Polska: dane są tymczasowe 

Europejczyków nie stać na ogrzewanie

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w UE jest spory odsetek mieszkańców, których dotyka ubóstwo energetyczne (ze względu na koszty nie są w stanie utrzymać odpowiedniej temperatury w domu). W 2020 r. 7,4 proc. ludności UE wskazało, że nie było w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu lub mieszkania.

Wśród państw członkowskich UE odsetek ten wahał się od 1,5 proc. w Austrii i 1,8 proc. w Finlandii do ponad jednej piątej populacji mieszkającej na Cyprze (20,9 proc.) i Litwie (23,1 proc.), osiągając wartość szczytową wynoszącą ponad jedną czwartą w Bułgarii (27,5 proc.).

W najnowszym zestawieniu Polska jest poniżej unijnej średniej - odsetek wynosił w 2020 r. 3,2 proc.

Zdolność do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu zależy od wielu czynników, m.in. ogólnego stanu budynku, temperatury zewnętrznej oraz kosztu energii. 

W okresie od 2017 do 2020 roku ceny energii odnotowały wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Z kolei odsetek ludności UE, która nie była w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu, spadł z 8,1 proc. w 2017 r. do 6,9 proc. w 2019 r., by wzrosnąć do 7,4 proc. w 2020 r. - podaje Eurostat.

W tym roku może być o wiele gorzej.

Polacy pełni obaw o sezon grzewczy

Z najnowszego badania CBOS (zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby) wynika, że zdecydowana większość badanych (79 proc.) korzystających z pieców i kotłów węglowych przewiduje, że ich gospodarstwa domowe będą miały problemy z zaopatrzeniem w ten surowiec w nadchodzącym sezonie.

Najczęściej obawy te dotyczą zarówno braku węgla na rynku, jak i zbyt wysokich jego cen (46 proc.), rzadziej jedynie zbyt wysokich cen (22 proc.) bądź też jedynie deficytu tego surowca na rynku (11 proc.).

REKLAMA
 class="wp-image-1915648"
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA