REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

NCBR zaczyna grzebać w energii. A może spróbujecie z OZE? – proponuje, oferując 377 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Przeznaczy na ten cel przeszło 377 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się już 1 września.

02.08.2021
11:13
NCBR-konkurs-OZE
REKLAMA

Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE. Albo zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody przeznaczone do produkcji wodoru wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego. To tylko niektóre projekty inwestycyjne, które wpisują się w ogłoszony właśnie przez NCBR pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. 

REKLAMA

Chcemy wspierać nowatorskie rozwiązania w tak przyszłościowych obszarach, jak: energetyka wiatrowa, technologie wodorowe czy magazyny energii, w których zresztą mamy już spore doświadczenie eksperckie

– zapowiada dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

NCBR: beneficjenci i termin naboru wniosków

Jak informuje NCBR: „dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych”. Na to wszystko przygotowano ponad 377 mln zł z podziałem na trzy główne tematy: „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” (125,9 mln zł), „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” (141,2 mln zł) oraz „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” (110,6 mln zł). 

Kto może się starać o te pieniądze? „Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa” - podaje NCBR. Nabór wniosków startuje 1 września i potrwa do 30 listopada 2021 r.

Projekty rozciągnięte na trzy fazy

Zaproponowane projekty mają ze sobą konkurować i będą realizowane w podziale na trzy fazy. W pierwszej, która ma zająć 9 miesięcy, głównym zadaniem będzie opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne. Faza druga z kolei ma zająć 2 lata. W tym czasie należy osiągnąć co najmniej 6. poziom gotowości technologicznej projektu. Z kolei w ostatniej, trzeciej fazie, która nie powinna zająć więcej niż 3 lata czasu, proponowane rozwiązanie powinno osiągnąć 8. poziom gotowości technologicznej. Na wsparcie finansowe mogą liczyć wyłącznie te projekty, które przy okazji ocen poszczególnych faz - otrzymają pozytywne rekomendacje. 

REKLAMA

W toku realizacji umów, po pierwszej i po drugiej fazie, sprawdzimy, jaki rezultat udało się osiągnąć naszym wykonawcom w każdym z obszarów tematycznych i wybierzemy projekty do kolejnej fazy, stosując obiektywne kryteria

– tłumaczy Kamieniecki.

Maksymalne dofinansowanie przeznaczone dla pierwsze fazy to 100 tyś. zł, dla drugiej - 15 mln zł, a dla trzeciej - 80 mln zł. Jak czytamy w regulaminie konkursu: „wykonawcy będą zobowiązani do wdrożenia wyników projektu w ciągu trzech lat od zakończenia realizacji jego trzeciej fazy”.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA