REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Mikrofirmy biorą więcej kredytów. Nie wszystkie radzą sobie z ich spłatą

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że lutym banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o około pięć procent więcej kredytów i na wyższą wartość niż rok temu. Jednocześnie mocno spadła liczba kredytów inwestycyjnych. Na szczęście mikrofirmy radzą sobie ze spłatą kredytów nie gorzej niż rok temu, ale niektóre branże wypadają pod tym względem wyjątkowo kiepsko.

27.03.2024
14:47
Firmy biorą więcej kredytów. Nie wszystkie radzą sobie z ich spłatą
REKLAMA

Jak podaje BIK, w lutym banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 4,3 proc. więcej kredytów niż rok temu, a ich wartość była wyższa o 5,3 proc. W ujęciu liczbowym banki udzieliły o 5 proc. więcej kredytów obrotowych, ale o 10,8 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym. W przypadku kredytów inwestycyjnych spadek wyniósł aż 19,3 proc. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały jedynie kredyty obrotowe – o 3,5 proc.

REKLAMA

Kredyty dla mikroprzedsiębiorstw

Dane pokazują, że na 13,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym niemal połowę, bo aż 6,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe, a 3,2 tys. przypadło na firmy handlowe (24 proc.). To oznacza, że tylko na te dwa sektory przypadło aż 71 proc. udzielonych w lutym kredytów dla mikroprzedsiębiorców.

Z całkowitej kwoty 1,8 mld zł, banki udzieliły 715 mln zł (prawie 40 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 516 mln zł (28,5 proc.) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w lutym 2024 r. to 68 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

 class="wp-image-2441290"

BIK podaje, że w lutym najwyższy wzrost rok do roku liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług i wyniósł 7,2 proc. W ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm handlowych i było to aż 11,7 proc. Nieco mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym – prawie 10 proc. Z kolei spadła wartość kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,8 proc.) oraz budowlanym (-2 proc.).

Więcej o kredytach w Polsce przeczytacie w tych tekstach:

Produkcja i budowlanka radzą sobie najgorzej

REKLAMA

Okazuje się, że lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,16 proc. w ujęciu wartościowym. Parametr ten pokazuje, w przypadku jakiego odsetka wartości kredytów występują problemy z punktualnym płaceniem rat – im wyższy wskaźnik, tym gorzej. BIK podkreśla, że indeks na poziomie około 5 proc. oznacza, że nadal jest na „w miarę bezpiecznym poziomie”. W porównaniu do lutego 2023 r. indeks pogorszył się o symboliczne 0,01 proc.

Nie wszystkie branże regulują swoje zobowiązania kredytowe w taki sam sposób. BIK podaje, że najgorzej w lutym spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła w ich przypadku 5,99 proc. Także znacznie poniżej średniej znalazły się firmy budowlane z odczytem na poziomie 5,55 proc. Najlepszy odczyt w lutym odnotował Indeks Jakości firm z sektora usługowego i wyniósł on 4,9 proc.
W porównaniu do lutego 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech branżach, najbardziej w handlu (-1,76) i usługach (-1,17). Pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,23).

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA