REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Gospodarka

Rekord w handlu zagranicznym. Największy polski hit eksportowy? Niemieckie samochody...

Biorąc pod uwagę, że wciąż najwięcej sprzedajemy do Niemiec, a numerem jeden jest kategoria maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, to stawiamy, że największym polskim hitem eksportowym są właśnie niemieckie samochody osobowe i dostawcze, do których części produkujemy.

11.02.2020
14:35
Rekord w handlu zagranicznym. Po raz pierwszy w historii import i eksport przekroczyły bilion złotych
REKLAMA

Obroty towarowe w handlu zagranicznym po dwunastu miesiącach 2019 roku wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld zł w eksporcie oraz 1 005,8 mld zł w imporcie. Czwarte w historii Polski dodatnie saldo wyniosło 7,9 mld zł. – wynika z danych GUS. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6, a import o 3,6 proc.

REKLAMA

Fot. International Maritime Organization/Flickr.com/CC BY 2.0

Eksport w dolarach wyniósł 264,5 mld dolarów, a import 262,5 mld dolarów (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1 proc., a w imporcie o 2,8 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld dolarów, a w 2018 r. wyniosło -5,4 mld dolarów.

 class="wp-image-1076019"
Źródło: GUS

Nadwyżka w handlu zagranicznym jest dopiero czwartym dodatnim wynikiem w historii Polski. Pierwszą wykazaliśmy w 2015 r. (9,9 mld zł), do kolejnych doszło w 2016 r. (17 mld zł) oraz 2017 r. (2,5 mld zł). W 2018 r. odnotowaliśmy ujemny bilans, który wyniósł –19,5 mld zł. Za to po raz pierwszy w historii wartość i importu, i eksporty przekroczyła bilion złotych.

Najchętniej handlujemy z krajami rozwiniętymi

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6 proc. (w tym UE 79,8 proc.), a w imporcie – 65,5 proc. (w tym UE 57,7 proc.), wobec odpowiednio 87,1 proc. (w tym UE 80,6 proc.) i 65,9 proc. (w tym UE 58,8 proc.) w 2018 roku. Najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,8 proc. i 8,9 proc. w 2018 r.

 class="wp-image-1076034"
Źródło: GUS

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się (–193,9 mld zł) i krajami Europy Środkowo-Wschodniej (– 17,6 mld zł) . Dodatnie uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 219,3 mld zł , w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 228,2 mld zł .

Niemcy nadal najważniejszym rynkiem dla Polski

Wśród głównych kierunków polskiego eksportu i importu w 2019 r. nie zaszły duże zmiany.

 class="wp-image-1076046"
Źródło: GUS

Największym odbiorcą wyprodukowanych w Polsce towarów są Niemcy, na drugim znalazły się Czechy, a na trzecim Wielka Brytania. Najwięcej towarów sprowadzamy z Niemiec, z Chin i Rosji.

Największy polski hit eksportowy? Maszyny, urządzenia, samochody

GUS podał, że w eksporcie największy wzrost dotyczył olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 27,2 proc.) oraz napojów i tytoniu (o 10,0 proc.), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 12,0 proc.).

 class="wp-image-1076049"
Źródło: GUS

Wśród sprowadzanych towarów największy wzrost zanotowano w przypadku napojów i tytoniu (o 12,6 proc.), a także maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, również wśród olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 8,1 proc.).

REKLAMA

Spadek dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 6,2 proc.), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 2,6 proc.) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,4 proc.).

 class="wp-image-1076058"
Źródło: GUS
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA