1. bizblog
  2. Rolnictwo

Pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego. Specjalnie dla rolników i firm

Lokowanie produktu

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował specjalny pakiet pomocowy dla firm. Jednym z jego filarów jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych, której celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowano się na zmianę jej warunków, tak by zwiększyć jej dostępność.

16.11.2020
17:16
PiS-straszyl-wykupem-ziemi-przez-obcokrajowcow

Aby pomóc przedsiębiorcom, którzy ze względu na skutki pandemii COVID-19 znaleźli się w trudniej sytuacji, bank wprowadził pakiet pomocowy dla firm. W pakiecie znajduje się kilkanaście produktów. Część z nich to rozwiązania zupełnie nowe, a część to produkty już dobrze przedsiębiorcom znane, jednak ze względu na pandemię bank wprowadził do nich korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Dotyczy to np.  Funduszu Gwarancji Rolnych. Chodzi o pierwszą na rynku gwarancję BGK dla sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej. Beneficjentami mogą by zarówno mikro, małe, jak i średnie firmy oraz rolnicy. Maksymalna kwota gwarancji może wynieść 5 mln zł dla rolnika i 10 mln zł dla przetwórcy.

Gwarancja dla kredytów obrotowych

Po zmianach gwarancją można objąć kredyty obrotowe, odnawialne - na maksymalny okres 39 miesięcy (do 80 proc. kredytu). Z kolei w przypadku kredytów obrotowych nieodnawialnych - z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej- na okres do 51 miesięcy. W tym przypadku kredyt nie może być przeznaczony na realizację inwestycji wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zapewnienie płynności finansowej. Przedsiębiorca może też liczyć na możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, także w przypadku: udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres, czy też podwyższenia limitu kredytu. W przypadku zaś kredytów inwestycyjnych, gwarancja może maksymalnie dotyczyć 183 miesięcy lub 120 miesięcy dla pomocy de minimis.

Dopłata do oprocentowania kredytów

Dodatkową korzyścią gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych jest możliwość uzyskania  dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego. Nowe rozwiązanie dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r. Obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku. Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.

Taka dopłata do oprocentowania kredytu stanowi pomoc publiczną dla rolników lub przetwórców produktów rolnych. Dla przetwórców produktów nierolnych jest to pomoc de minimis. W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis, bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis..

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby na taką dopłatę do oprocentowania kredytu uzyskać? Przede wszystkim  kredyt obrotowy musi być udzielony do końca 2020 r. Wniosek o dopłatę przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o udzielnie gwarancji.. Kredytobiorca musi jednak  spłacić odsetki od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

Gwarancja BGK obniża koszt kredytu

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych jest pierwszym tego typu instrumentem wsparcia dostępnym dla całego sektora rolnego, w tym również dla producentów rolniczej produkcji podstawowej.

  • Tekst powstał przy współpracy z BGK
Lokowanie produktu
Najnowsze
Zobacz komentarze