REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

Takiej promocji jeszcze nie było. Kup coś i zobacz, co się stanie

W Odpowiedzi na konkretne potrzeby rynkowe i problemy społeczne ruszyła kampania społeczna ES jak SukcES, której celem jest zachęcenie do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, a także zwiększenie ich roli w realizacji usług społecznych na terenie województwa mazowieckiego. Projekt pokazuje również możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku lub osoby w kryzysie psychicznym.

15.12.2023
22:14
Takiej promocji jeszcze nie było. Kup coś i zobacz, co się stanie
REKLAMA

W październiku 2023 r. minął rok od wprowadzenia nowej ustawy o ekonomii społecznej, która według ostatnich danych reguluje podstawy funkcjonowania ponad 97 tys. podmiotów w Polsce według danych GUS z 2023 r., w tym ponad 16 tys. tylko na Mazowszu, jak podaje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z 2023 r.

REKLAMA

Według raportu European Social Economy Monitor 2022 w Polsce najczęściej wybieranymi sektorami działalności podmiotów ekonomii społecznej są te związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (28,1 proc.), edukacją (21,9 proc.), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (21,9 proc.). Najczęściej spotykanymi formami prawnymi działalności społecznych w Polsce są spółdzielnie socjalne osób prawnych (27,1 proc.), spółdzielnie socjalne osób fizycznych (19,8 proc.), fundacje lub stowarzyszenia (po 11,5 proc.).

Kampania, która służy rozwojowi lokalnej społeczności

Kampania społeczna ES jak SukcES ma na celu pokazanie poszukującym pracy mieszkańcom Mazowsza, że mogą pracować lub tworzyć zupełnie nowe miejsca pracy, a konsumentów zachęcić do korzystania z produktów i usług zmieniających świat na lepsze. W akcję zaangażował się Wojtek Kaczmarczyk twórca kanału Do roboty, który przez najbliższy rok będzie wcielał się w rolę założycieli i pracowników podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu.

ES jak SukcES to kampania społeczna, mająca przybliżyć, na czym dokładnie polega idea ekonomii społecznej, która coraz bardziej zaczyna przybierać na znaczeniu. Działalność przedsiębiorstw społecznych służy rozwojowi lokalnej społeczności i może mieć dwa cele: włączenie z powrotem do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem lub realizowanie usług społecznych w takich obszarach m.in. jak pomóc przy osobach starszych, edukacja czy ochrona środowiska i innych, ważnych dla lokalnej społeczności. Statystycznie według raportu European Social Economy Monitor 2022 dla Polski najważniejszymi celami zrównoważonego rozwoju, które realizują podmioty ekonomii społecznej są: zdrowie i dobre samopoczucie, godna praca i wzrost gospodarczy oraz zmniejszanie nierówności.

Jak popularna jest ekonomia społeczna na Mazowszu? Spośród 97 tys. podmiotów ekonomii społecznej w całej Polsce, według danych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej tylko na Mazowszu, jest ich ok. 16 tys. W tym między innymi Spółdzielnia Socjalna Kto rano wstaje, która oferuje zatrudnienie osobom z różnych grup wykluczenia społecznego, są to osoby w kryzysie bezdomności czy uchodźczym, uzależnione i po terapiach w ośrodkach leczenia uzależnień, z niepełnosprawnościami oraz defaworyzowana młodzież. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich osób, każdego miesiąca dostarczają około 25 tys. ciepłych posiłków dla podopiecznych warszawskich ośrodków pomocy społecznej oraz noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, a także 600 dietetycznych posiłków dla seniorów. Świadczą również usługi cateringowe w formie bufetowej na szkolenia, konferencje, bankiety oraz przyjęcia okolicznościowe, zapewniając obsługę i profesjonalne doradztwo.

Mazowsze z najniższym wskaźnikiem bezrobocia

Według danych GUS za 2023 r. w woj. mazowieckim odnotowano najniższe bezrobocie wśród wszystkich województw w całej Polsce, na poziomie 4,1 proc. Mimo że wskaźnik ten jest bardzo niski, to według Barometru zawodów 2023 wciąż bardzo duże braki w województwie i regionie Mazowsza występują w zawodach: pielęgniarek i położnych, opiekunów osób starszych, nauczycieli, pracowników w budownictwie, kierowców samochodów, psychologów czy psychoterapeutów.

Tę ważną lukę mogą wypełniać właśnie spółdzielnie socjalne czy zakłady aktywności zawodowej. Już dziś obserwujemy, że dużo takich przedsiębiorstw działa w obszarze usług opiekuńczych. Sięgają tam, gdzie najczęściej biznesom się nie opłaca działać, a administracja publiczna nie ma wystarczającej liczby pracowników – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, jedna z organizatorek kampanii ES jak SukcES, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Jak zauważają organizatorzy kampanii, ekonomia społeczna działa na styku przedsiębiorstw i zadań jednostek samorządowych, tworząc nie tylko nowe miejsca pracy dla osób, które nie mogą ich długo lub wcale znaleźć, ale też decydują się rozwiązać zaistniały lokalny problem społeczny. Jak się pracuje w takim miejscu? Wojtek Kaczmarczyk twórca kanału internetowego Do roboty wcielił się już w rolę pracownika jednego z takich miejsc, gdzie piekł chleb i brał udział w warsztatach w Chlebowej Izbie w Laskach koło Warki. W ciągu najbliższych miesięcy youtuber odwiedzi 9 podmiotów ekonomii społecznej, które pokaże na swoim kanale i opisze, jak dokładnie wygląda w ich praca i dlaczego może dawać ogromne poczucie sensu. Praca z sensem, bo tak najczęściej mówią o niej pracownicy i założyciele przedsiębiorstw społecznych, może być źródłem nie tylko wynagrodzenia, ale też realizacji własnych zainteresowań, misji osobistej i spotkań z osobami na losie których im zależy.

Więcej na temat rynku pracy można przeczytać poniżej:

Generacja Z wymaga od pracodawcy innego nastawienia do pracy

Według organizatorów kampanii społeczne miejsca pracy mogą być bardziej interesujące niż te tradycyjne zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy.

Pokolenie Zet według wielu raportów wykazuje duże zainteresowanie pracą, która dostarcza nie tylko ciekawych doświadczeń, ale też daje poczucie sensu z jej wykonywania  oraz niesie pozytywny wpływ dla planety czy kolejnych pokoleń. Nic dziwnego, ponieważ kto jak nie młode pokolenie ma myśleć o przyszłości, w tym o rynku pracy – tłumaczy Stanisława Retmaniak, ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej ze Stowarzyszenia BORIS, jednej z organizacji zaangażowanych w kampanię.

I dodaje, że bezsprzecznie to oni wielokrotnie wymagają od swoich pracodawców innego nastawienia do pracy i pełnionych funkcji, a przedsiębiorstwa społeczne ze względu na swoją misyjność mogą stanowić alternatywę dla tego pokolenia pod względem wyboru ścieżki zawodowej.

Kampania skierowana jest do osób zainteresowanych zmianą miejsca pracy, zdobyciem nowej pracy, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, studentów i studentek, młodych rodziców wracających na rynek pracy i osób 50+, często z niego wykluczanych. Ma ona zachęcić MŚP oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, a klientów indywidualnych do podejmowania świadomych decyzji konsumenckich.

REKLAMA

Więcej informacji na temat kampanii oraz informacje o tym, jak założyć podmiot ekonomii społecznej znajduje się na www.esjaksukces.pl oraz na Facebooku na profilu ES jak SukcES i w innych social mediach pod hashtagiem #ESjakSukcES.

Kampania powstała dzięki finansowemu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorami kampanii są Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie BORIS, Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej Siedlce, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego i Fundacja Fundusz Współpracy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA