REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Hej bankierzy, jak chcecie przetrwać globalne ocieplenie? EBC wysyła po cichu listy do banków

Europejski Bank Centralny żywo interesuje się wpływem zmian klimatu na sektor bankowy. Eurourzędnicy chyba stracili cierpliwość, bo wystosowali do bankowców konkretne żądanie: wytłumaczcie nam, proszę, jak zamierzacie dociągnąć w obecnej kondycji do 2050 r?

02.09.2021
15:20
System bankowy. EBC wysyła po cichu listy do banków, pytając o globalne ocieplenie
REKLAMA

W EBC zakończyliśmy przegląd strategii, pierwszy od 17 lat. Miałam szczęście, że cała Rada Prezesów jednogłośnie zgodziła się, że walka ze zmianami klimatycznymi powinna być jedną z kwestii, które bierzemy pod uwagę przy ustalaniu polityki pieniężnej

- tłumaczyła na konferecji The TIME 100 Summit Christine Lagarde, szefowa EBC
REKLAMA

Francuska ekonomistka nie ograniczała się do ogólników i szybko przeszła do wymieniania skutków, jakie globalne ocieplenie będzie mieć na europejskie gospodarki i działalność banków.

Zmiany klimatu, tłumaczyła Lagarde, wpłyną na zmiany cen

Przez to firmy będą musiały płacić wyższe składki ubezpieczeniowe.

Składki ubezpieczeniowe wzrosną, a więc firmy ubezpieczeniowe będą musiały inaczej realizować swoją działalność

- precyzowała.

Idąc dalej, susze i powodzie wpłyną na produkcję żywności. Będą determinować, które miejsca na Ziemi staną się atrakcyjne do zamieszkania, a które będą całkowicie pustoszeć. Szefowa EBC nie rozwinęła tej myśli, ale można przypuszczać, że chodziło jej np. o udzielanie kredytów hipotecznych.

Mniejsze amerykańskie banki masowo pozbywają się kredytów hipotecznych i sprzedają je Fannie Mae i Freddie Mac z obawy przed utratą wartości nieruchomości położonych nad oceanem.

W perspektywie średnioterminowej mamy na horyzoncie poważne zagrożenia, które mogą spowodować śmierć setek tysięcy ludzi

- przypominała Francuzka

EBC naciska na banki

Jeżeli takie słowa padają z ust pani prezes, jasne jest, że Europejski Bank Centralny traktuje kwestie globalnego ocieplenia śmiertelnie poważnie. Anonimowi rozmówcy Bloomberga twierdzą, że EBC wysyła potajemnie listy do banków, domagając się dostarczania dodatkowych danych. Temat? Jak wasze bilanse mają przetrwać do 2050 r.?

"Inwestorzy zwracają uwagę, że banki obciążone emisyjnymi portfelami kredytowymi mogą stanąć w obliczu wyższych wymogów kapitałowych, co może osłabić ich zdolność do wypłaty dywidendy" - czytamy

W przyszłym roku czeka nas seria stress testów, czyli w tym wypadku symulacji, które pokażą jak na środowisko biznesowe wpłyną zmiany klimatu. Według wiedzy informatorów EBC chce zbadać związek między zyskami a ryzykiem związanym z trzymaniem w portfelach inwestycji związanych w wysoką emisją dwutlenku węgla.

REKLAMA

Do roboty biorą się także banki centralne poszczególnych państw. We Francji badanie obejmujące dziewięć grup bankowych i 15 zakładów ubezpieczeniowych wykazało "umiarkowane ryzyko". Bank Anglii jest w trakcie, przyglądając się takim gigantom jak Barclays i HSBC.

„Kluczowymi aktorami w walce ze zmianami klimatycznymi i zachowaniem bioróżnorodności nie są banki centralne. To parlamenty, rządy, regulatorzy, którzy muszą decydować i przekonywać opinię publiczną, że te sprawy rzeczywiście wpływają na życie ludzi i muszą być brane pod uwagę” – zauważyła jednak Lagarde.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA