REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Koniec z papierowymi listami do skarbówki. Obowiązkowy e-Urząd Skarbowy dla spółek

Tylko elektronicznie z urzędem skarbowym mogą się kontaktować spółki, fundacje i stowarzyszenia. System e-Urząd Skarbowy dla zdecydowanej większości podatników wciąż jest opcjonalny, ale niektóre ich grupy nie mają już wyboru formy kontaktu ze skarbówką. Organizacje mogą za to wybierać między dostępem podstawowym a rozszerzonym swoich przedstawicieli.

14.09.2023
18:38
Koniec z listami do skarbówki. e-Urząd Skarbowy dla spółek
REKLAMA

Jak przypomina firma księgowa inFakt, 23 czerwca 2023 roku korzystanie z e-Urzędu Skarbowego stało się obowiązkowe dla spółek, fundacji i stowarzyszeń. System ten został wprowadzony w 2022 roku w ramach procesu automatyzacji komunikacji podatnika z urzędem skarbowym, ale szybko stał się obowiązkowym narzędziem dla niektórych grup podatników.

REKLAMA

Elektroniczny urząd skarbowy

Przez e-Urząd Skarbowy można między innymi uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. Platforma eliminuje też konieczność obsługi papierowych dokumentów i ułatwia komunikację spółek, fundacji czy stowarzyszeń z urzędami skarbowymi. Oprócz osób fizycznych korzystają z tego systemu spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a także spółki osobowe, komandytowe oraz fundacje i stowarzyszenia.

Za pośrednictwem e-Urzędu można otrzymywać i składać pisma do Urzędów Skarbowych i Krajowej Administracji Skarbowej. Aby spółki, fundacje i stowarzyszenia mogły korzystać z platformy, najpierw muszą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej. 

Więcej o sprawach podatkowych przeczytacie w tych tekstach:

Poprzez e-Urząd można ubiegać się o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, a dzięki elektronicznemu obiegowi informacji dokument można otrzymać jeszcze tego samego dnia. System ułatwia również komunikację między instytucją a urzędem w przypadku wykrycia błędów w dokumentacji czy wszczęcia kontroli – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

InFakt wskazuje, że instytucje mogą udzielić upoważnienia jednemu lub kilku pracownikom. Otrzymają oni dostęp do e-Urzędu pod warunkiem, że posiadają numer PESEL. Po uwierzytelnieniu konta instytucji w systemie podatki.gov.pl wszystkie dokumenty będą przysyłane wyłącznie w formie elektronicznej, co wyeliminuje konieczność obsługi papierowych formularzy i przyspieszy proces biurokratyczny.

Co ciekawe, spółka formalnie bezpośrednio nie korzysta z e-Urzędu, ale robią w jej imieniu upoważnione osoby. Piotr Juszczyk wyjaśnia, że osoby zasiadające w zarządzie, w tym prezes, a także upoważnieni pracownicy spółki, fundacji czy stowarzyszenia, mogą używać platformy w imieniu swojej instytucji, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia.

Konto podstawowe i rozszerzone

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że do konta organizacji mają dostęp osoby upoważnione, których formalna rola to „użytkownicy konta organizacji”. Muszą to być osoby fizyczne posiadające PESEL. Istnieją dwa rodzaje dostępu do konta organizacji – podstawowy i rozszerzony.

REKLAMA

Wbrew pozorom oba rodzaje mają identyczny dostęp do czynności w e-Urzędzie Skarbowym, a różnica polega na tym, że konto rozszerzone umożliwia dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Warto zaznaczyć, że pełnomocnik ogólny, który nie jest jednocześnie użytkownikiem konta organizacji, nie ma dostępu do konta tej organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA