REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Spółka z o.o. czy spółka komandytowa? Którą formę działalności wybrać

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka komandytowa to formy prawne, w których można prowadzić działalność gospodarczą. Występują między nimi pewne różnice, które mogą okazać się kluczowe w kontekście wyboru przez przyszłego przedsiębiorcę formy prawnej działalności.

25.07.2023
18:12
Spółka z o.o. czy spółka komandytowa? Którą formę działalności wybrać
REKLAMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – cechy charakterystyczne

REKLAMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, którą zwykle tworzy się na potrzeby dużych przedsiębiorstw. Nie ma jednak przeciwwskazań do tego, aby założycielem takiej spółki była jedna osoba. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł – wspólnicy, wnosząc wkłady, nabywają udziały w spółce. Odpowiedzialność za zobowiązania oraz długi ponosi spółka – właściciele nie ręczą całym swoim majątkiem, odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Z chwilą wpisu do rejestru spółka z o.o. zyskuje osobowość prawną – założenie jej wymaga rejestracji w KRS oraz sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Organem decyzyjnym w spółce z o.o. jest zarząd.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa należy do grupy spółek osobowych – tworzy ją przynajmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Komplementariusz prowadzi wszelkie sprawy spółki, reprezentując ją na zewnątrz. Za jej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Tymczasem komandytariusz odpowiada wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, biernie przyglądając się prowadzonej przez spółkę działalności. W przypadku spółki komandytowej nie obowiązują limity dotyczące kapitału czy sumy komandytowej. Można ją założyć, spisując umowę u notariusza lub przez portal s24.pl.

Opodatkowanie i oskładkowanie wspólników spółek z o.o. i komandytowych

Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa są podatnikami podatku CIT – stawka wynosi 19 lub 9 proc. Zyski wypłacone wspólnikom w formie dywidendy są dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. Obie spółki mają możliwość skorzystania z tak zwanego estońskiego CIT, o ile spełnią wymagania ustawowe. Wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Inaczej jest natomiast w przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółek komandytowych – odprowadzają oni składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 626,93 zł.

Spółka z o.o. czy komandytowa – jaką formę prawną wybrać?

Założenie spółki komandytowej jest znacznie prostsze i tańsze (opłata w przypadku korzystania z portalu s24 wynosi 350 zł), jednak wymaga znalezienia osób do współpracy oraz określenia, jakie role przypadają każdemu ze wspólników. Najczęściej na taką formę prawną decydują się osoby prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest natomiast nieco bardziej skomplikowanym tworem prawnym, umożliwiającym odseparowanie majątku wspólników od majątku firmowego. Jedynie w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialność za zobowiązania i długi poniosą członkowie zarządu.

Spółki z o.o. często zakładane są przez osoby, chcące zredukować wysokość składki zdrowotnej. Warto jednak pamiętać, że obowiązuje je wymóg wniesienia kapitału w wysokości 5000 zł. Tego rodzaju limitu nie przewidziano dla spółki komandytowej, choć należy mieć na uwadze, że zbyt niska suma komandytowa i kapitał zakładowy mogą wpływać na wiarygodność podmiotu gospodarczego w oczach kontrahentów. Wybór konkretnej formy prawnej prowadzonej działalności pozostaje kwestią indywidualną. Zastanawiając się, czy odpowiednia będzie spółka z o.o., czy spółka komandytowa, przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

  • ile osób zostanie wspólnikami spółki,
  • jakim kapitałem dysponują wspólnicy,
  • jakie będą role poszczególnych wspólników,
  • jaką odpowiedzialność są gotowi ponieść poszczególni wspólnicy?
REKLAMA

Przedsiębiorca ma prawo w każdym momencie zmienić formę prawną prowadzonej działalności, jednak warto podjąć decyzję świadomie, mając na uwadze wszelkie wady i zalety konkretnego rozwiązania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA