REKLAMA
 1. bizblog
 2. Rolnictwo /
 3. Poradniki
 4. Zasiłki - poradniki

Dopłaty dla rolników. Kluczowy termin, by dostać pieniądze

W 2024 r. o dopłaty bezpośrednie mogą wnioskować rolnicy, którzy spełnią ustawowe wymagania. Wśród nich znajdują się zapisy dotyczące nie tylko tytułu prawnego, ale również spełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnie z ochroną środowiska.

14.04.2024
22:08
susza-rolnicza-podwyzka-cen
REKLAMA

Kto może otrzymać dopłaty bezpośrednie?

REKLAMA

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi, który:

 • jest aktywny zawodowo (prowadzi działalność rolniczą),
 • dysponuje powierzchnią gruntów zatwierdzoną do podstawowego wsparcia dochodów o obszarze nie mniejszym niż 1 ha.

Warunkiem otrzymania dopłaty jest posiadanie tytułu prawnego do deklarowanego gruntu na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku. Przez tytuł prawny rozumie się różne formy, na przykład tytuł własności czy umowa dzierżawy. Natomiast za rolnika aktywnego zawodowo uznaje się osobę fizyczną, która w roku poprzednim otrzymała dopłaty bezpośrednie w kwocie maksymalnie 5 tys. euro.

Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach

Od 2023 r. obowiązują nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Rolnik, który ubiega się o środki, musi spełnić normy dobrej kultury rolnej. Dotyczą one między innymi utrzymywania trwałych terenów zielonych, zakazu wypalania ściernisk czy dywersyfikacji upraw rolnych. Ponadto wprowadzono tzw. ekoschematy, które pozwalają rolnikom uzyskać wyższe dopłaty. Ich realizacja jest jednak dobrowolna. Wyróżniono sześć ekoschematów w formie płatności do:

 • obszarów z roślinami miododajnymi,
 • rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi,
 • integrowanej produkcji roślin,
 • biologicznej ochrony upraw,
 • retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych,
 • dobrostanów.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o dopłaty dla młodych rolników oraz dopłatę redystrybucyjną. Dopłaty dla młodych rolników przyznawane są osobom, które:

 • w pierwszym roku ubiegania się o środki mają nie więcej niż 40 lat,
 • kierują gospodarstwem rolnym,
 • mają odpowiednie wykształcenie albo przynajmniej od trzech lat pracują w rolnictwie.

Płatności dla młodych rolników przyznawane są maksymalnie przez pięć lat, jednak wsparcie po raz ostatni będzie można otrzymać za 2027 r. Tymczasem dopłata redystrybucyjna przysługuje rolnikom prowadzącym gospodarstwo o powierzchni mniejszej niż 300 ha, przy czym płatność dotyczy pierwszych 30 ha.

Więcej o rolnictwie przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak wnioskować o dopłaty dla rolników?

Wnioski o dopłaty dla rolników w 2024 r. można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Logowanie następuje przez PUE, która dostępna jest z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Razem z wnioskiem należy przedstawić odpowiednie załączniki, które potwierdzą, że wnioskujący jest aktywnym zawodowo rolnikiem. Ponadto dla każdego rodzaju dopłaty obowiązują inne, niezbędne załączniki.

Ile wynoszą dopłaty dla rolników?

Kwoty dopłat dla rolników uzależnione są od ich rodzaju. Podstawowe wsparcie dochodów to 502,35 zł/ha, płatność redystrybucyjna wynosi 180,96 zł/ha, natomiast uzupełniające wsparcie dla młodych rolników to 280,33 zł/ha.

Inaczej prezentują się płatności uzależnione od rodzaju hodowanej w gospodarstwie zwierzyny. Płatność do kóz wynosi 47,84 zł/szt., płatność do bydła – 343,46 zł/szt., natomiast płatność do krów – 439,41 zł/szt.

Dopłaty dla rolników – złóż wniosek we własnym imieniu!

Dopłatę dla rolników może otrzymać osoba, która spełni ustawowe wymagania oraz złoży odpowiedni wniosek. Warto pamiętać, że o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko właściciele działek rolnych, ale również osoby, które użytkują je na mocy na przykład umowy dzierżawy.

Wniosek należy złożyć we własnym imieniu – jeśli zrobi to właściciel, to on, a nie faktyczny użytkownik, otrzyma dopłatę.

Do kiedy można składać wnioski o dopłatę?

REKLAMA

Rolnicy mają czas do 15 maja 2024 r., aby złożyć wniosek o dopłatę. Na wprowadzenie korekt o charakterze finansowym przewidziano niewiele czasu – rolnicy składają je do 31 maja 2024 r.

Oczywiście, dokumentację można też przedłożyć po tym terminie, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA