REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

To nie plotka, takie jest prawo. Kupiłeś ekogroszek za tysiąc złotych? Zapomnij o 3000 zł dodatku węglowego

Przepisy dotyczące dodatku węglowego przypominają durszlak. Szybko okazało się, że nie tylko trzeba określić, co to jest gospodarstwo domowe, ale też stworzyć czasową granicę na wymianę źródła ciepła na piec węglowy. Bo jeszcze niedawno wszyscy się ich pozbywali, a teraz kotły węglowe cieszą się coraz większą popularnością. Trudno się dziwić, skoro rząd rozdaje pieniądze. Wątpliwości mnożyły się w takim tempie, że Ministerstwo Klimatu i Środowisko opublikowało specjalny poradnik.

05.09.2022
9:33
cena-wegla-ekogroszek-sklep-PGG
REKLAMA

W sumie resort klimatu i środowiska odpowiada na 23 pytania, uporządkowane w czterech działach. Tak właśnie wygląda ministerialny „Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego”. Dokument jest odpowiedzią na lament, jaki podniósł się w całej Polsce, kiedy okazało się, że przepisy dotyczące dodatku węglowego pozostawiają potencjalnym beneficjentom zbyt dużą swobodę na interpretację.

REKLAMA

Nagle zaczęły mnożyć się kotły węglowe, a na dodatek gremialne pączkowanie objęło gospodarstwa domowe. Ludzie w ramach jednej rodziny dzielili się na podgrupy, tylko dlatego, żeby na każdą starać się o oddzielny dodatek węglowy po 3000 zł każdy. Zrobił się bałagan i samorządowcy chcieli też więcej czasu na znalezienie się w nim. I dostali. 

Na dodatek węglowy poczekamy do 60 dni, a na ten dotyczący innego źródła ciepła 30 dni – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W obronie przed oszustami przyjęto założenie, że jedno gospodarstwo domowe to jeden adres, któremu przysługuje jeden dodatek węglowy. W końcu zdecydowano się wszystkie te korekty zebrać w jednym miejscu i tak powstał ministerialny poradnik, jak złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy, czyli ministerstwo radzi samorządowcom

Szczegółowa weryfikacja przez gminę wniosków budzących wątpliwości, co do prawdziwości zawartych w nich informacji ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości procesu wypłaty dodatków węglowych. W przeciwnym wypadku kierownik jednostki sektora finansów publicznych naraża się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czytamy w resortowym poradniku. 

Poradnik podzielono na cztery działy: informacje ogólne; skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania; prowadzenie spraw związanych z dodatkiem węglowym i sposób składania wniosku, terminy oraz wypłaty. W sumie 23 zagadnień. Pierwsze to definicje: dodatku węglowego, gospodarstwa domowego oraz beneficjentów świadczenia, w tym m.in. konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dalej urzędnicy tłumaczą zawiłości, takie jak składanie wniosku o dodatek węglowy osobno przez żonę i męża, w zależności od rozdzielności majątkowej. Dowiemy się też stąd, co to jest najem oraz zamieszkanie i co z członkami gospodarstwa domowego, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania. 

Ministerialny poradnik odpowiada na takie pytania jak: czy konieczne jest zameldowanie w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego aby otrzymać dodatek węglowy? Albo czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków? Nie zabrakło tutaj również informacji istotnych dla samorządowych urzędników. Czy przyznanie dodatku węglowego wymaga wydania decyzji? Jak weryfikować wpis/zgłoszenie do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania? Albo jak stosować zwrot dodatek węglowy w przelewach bankowych.

Cena gwarantowana węgla zamyka drzwi dla dodatku

MKiŚ jeszcze raz tłumaczy kwestię przyznania dodatku węglowego w sytuacji zakupu paliwa po cenie gwarantowanej, na podstawie przepisów ustanowionych 23 czerwca 2022 r. Wtedy ustalono, że cena węgla dla gospodarstw domowych (do 3 ton) nie powinna przekraczać poziomu 996,60 zł. Prezydent Duda te regulacje podpisał 11 lipca. Ale raptem po tygodniu usłyszeliśmy z ust minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, że te przepisy nie będą jednak obowiązywać, a cenę gwarantowaną zastąpi dodatek węglowy.

Szkopuł w tym, że zanim rząd zorientował się co naprawdę chce robić, wiele osób zdecydowało się na zakup węgla po cenie 996,60 zł. I teraz mają kłopot przy okazji starania się o dodatek węglowy. 

REKLAMA

Dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom domowym, które zakupiły węgiel po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw – czytamy w poradniku MKiŚ.

Ta zasada dotyczy wszystkich tych, którzy skorzystali z przepisów dotyczących ceny gwarantowanej węgla w okresie od 28 lipca do 11 sierpnia. No chyba, że sprzedający im opał nie korzystał z rekompensat wprowadzonych ceną gwarantowaną węgla. Wtedy drzwi do dodatki pozostają nadal otwarte.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA