REKLAMA
 1. bizblog
 2. Pieniądze /
 3. Poradniki
 4. Finanse osobiste - poradniki /

Dodatek osłonowy. Będzie kolejne świadczenie?

Dodatek osłonowy stanowi formę wsparcia dla gospodarstw domowych dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej. Ma on zrekompensować część kosztów, które trzeba ponieść celem jej zakupu. Na jakich zasadach wypłacany jest dodatek? Czy wciąż można o niego wnioskować?

07.12.2023
4:09
inflacja-w-Polsce-cena-energii
REKLAMA

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

REKLAMA

Dodatek osłonowy ma za zadanie pokryć część kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby go otrzymać, trzeba wpisywać się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego oraz spełnić kryterium dochodowe. Wynosi ono 2 100 zł netto miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy zostanie wypłacony wyłącznie osobom, które złożą odpowiedni wniosek – jego wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Zawiera on też wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokość świadczenia uzależniona jest bezpośrednio od dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym. Wynosi ona:

 • 400 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
 • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
 • 1 150 zł – w przypadku gospodarstwa liczącego 6 i więcej osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wyniesie:

 • 500 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 750 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
 • 1 062,50 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
 • 1 437,50 zł – w przypadku gospodarstwa liczącego 6 i więcej osób.

Dodatek osłonowy wypłacany jest w dwóch równych ratach. Wyjątek stanowią osoby, które złożyły wniosek do dwóch miesięcy po terminie – im świadczenie będzie przyznane jednorazowo. Warto wziąć pod uwagę, iż we wnioskach złożonych do 1 sierpnia 2022 roku bierze się pod uwagę dochód za 2020 rok, natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na podstawie dochodu za 2021 rok.

Więcej o kosztach energii przeczytasz na Bizblog.pl:

Termin wypłaty dodatku osłonowego

Pierwotnie dodatek osłonowy miał zostać wypłacony do 2 grudnia 2022 roku, czyli blisko rok temu. Niemniej jednak, ze względu na dużą liczbę wniosków i trudności w ich procedowaniu, ustawodawca zdecydował o przesunięciu terminu na 31 grudnia 2023 roku. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek, a jeszcze nie otrzymali środków pieniężnych, nie zostali pozbawieni prawa do dodatku osłonowego. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami wnioski złożone po 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania, co oznacza, że świadczenie nie przysługuje.

Dodatek osłonowy 2023

Dodatek osłonowy stanowi jednorazową pomoc dla najbiedniejszych gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami miał on rekompensować rosnące koszty utrzymania, w tym przede wszystkim zakupu energii elektrycznej. Niemniej jednak dotyczył wyłącznie roku 2022 – wtedy też potencjalni beneficjenci mogli złożyć stosowny wniosek. Nowelizacja ustawy o dodatku osłonowym może sugerować, że będzie on dotyczył także innych lat.

REKLAMA

Jeśli jednak wczytamy się w nią głębiej, okazuje się, że zakres 2023-2025 podany w przepisach dotyczy wyłącznie obowiązku informacyjnego w zakresie liczby toczących się postępować administracyjnych (w sprawie dodatku osłonowego) oraz łącznej wysokości świadczeń będących przedmiotem tych postępowań. Nie wspomniano natomiast o możliwości ubiegania się o dodatek w 2023 roku ani w kontekście otrzymania dodatkowej dopłaty, ani w kontekście złożenia wniosku za rok 2022.

Ustawodawca nie planuje więc wprowadzić kolejnego świadczenia pomocowego; zdecydowano również o nierozszerzaniu kręgu beneficjentów, i to pomimo prognozowanego wzrostu cen.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA