REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

Zmiany w programie „Dobry Start”. Wypłata tylko na konto bankowe

Lepiej zapoznać się z wszystkimi modyfikacjami w programie „Dobry Start”, bo jeszcze pechowo pieniądze przejdą koło nosa.

11.04.2021
12:19
dobry-start-zmiany
REKLAMA

Program „Dobry Start”, który wystartował w 2018 r., to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Pieniądze przysługują uczącym się w szkołach aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24. roku życia.

REKLAMA
undefined

Teraz pierwszy raz, także z powodów pandemii koronawirusa, mamy do czynienia z tak znaczącymi zmianami, które zaczynają obowiązywać już przy okazji tegorocznego naboru wniosków.

Dobry Start, czyli wnioski tylko przez Internet

Do tej pory po 300 zł w ramach wyprawki szkolnej trzeba było wnioskować do gminy, czy ośrodka pomocy społecznej - w miejscu swojego zamieszkania. Teraz te samorządowe kompetencje przejmie ZUS. Jak przekonują rządzący, ta instytucja ma do tego odpowiednie doświadczenie, jak i zasoby: tak w ludziach, a także w sprzęcie.

Do tej pory wnioski było można składać w wersji papierowej albo przy pomocy tradycyjnej poczty. Teraz będzie to możliwe wyłącznie przez Internet, co jednak nie powinno być dla większości rodziców żadnym problemem. W 2020 r. wszak w sumie złożono 3 mln 241 tys. wniosków w ramach programu „Dobry Start”, z czego 2 mln 283 tys. elektronicznie, czyli ponad 70 proc. 

Rozwiązanie takie nie tylko w sposób istotny ułatwi realizację omawianego programu, ale także przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności na COVID-19

czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Wypłata pieniędzy na konto bankowe

REKLAMA

W tegorocznej edycji programu „Dobry Start” nie będzie też możliwości wypłaty przyznanych środków w gotówce, czy przy pomocy przekazów pocztowych. Wszystko będzie odbywało się tylko i wyłącznie przez przelew na wskazane we wniosku konto bankowe. Takie rozwiązanie ma przynieść oszczędności liczone w perspektywie 10 lat na ok. 488 mln zł.

„Organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie obowiązany do zapewnienia, w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej, dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu” - wskazuje uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA