REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Mniej Polaków nie ma pracy, ale firmy zgłaszają do pośredniaków coraz mniej ofert

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., a zatem utrzymała się na poziomie z czerwca i lipca, natomiast w skali roku wzrosła o 0,9 p.proc. – podał w środę GUS, potwierdzając wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny. Niepokój budzi malejąca liczba ofert pracy zgłaszanych do pośredniaków.

23.09.2020
12:50
Mniej Polaków nie ma pracy, ale firmy zgłaszają do pośredniaków coraz mniej ofert
REKLAMA

Od trzech miesięcy stopa bezrobocia rejestrowanego nie zmieniła się. W sierpniu z urzędach pracy zarejestrowanych było w sierpniu 1,028 mln bezrobotnych, nieco mniej niż w lipcu (1,029,5 mln), ale wciąż wyraźnie więcej niż przed rokiem (865,5 tys.).

REKLAMA

Nowych bezrobotnych zarejestrowano w sierpniu 99,2 tys., o 11,0 proc. mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 15,6 proc. mniej niż przed rokiem. Dla przypomnienia, w lipcu br. notowano wzrost o 4,7 proc. w skali miesiąca wobec spadku o 12,7 proc. w skali roku.

Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny – 77,3 tys. (o 19,1 proc. mniej niż przed rokiem), przy czym ich udział wśród nowo zarejestrowanych ogółem obniżył się o 3,4 p.proc. do 77,9 proc.

Przez koronakryzys jest mniej ofert pracy

Liczba osób dotychczas niepracujących, zamieszkałych na wsi, absolwentów oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych w porównaniu z sytuacją sprzed roku obniżyła się bardziej niż w lipcu.

Utrzymał się wzrost, choć był wyraźnie słabszy niż w lipcu br., nowo zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy (o 21,6 proc.). Nieco więcej niż przed rokiem zarejestrowano długotrwale bezrobotnych (o 0,4 proc.)

– wylicza GUS.
 class="wp-image-1252042"
Źródło: GUS

Do urzędów pracy w sierpniu br. zgłoszono 96,4 tys. ofert zatrudnienia, o 9,0 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 11,4 proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczba ofert i z sektora prywatnego o 12,5 proc. wobec spadku o 12,6 proc. w lipcu br., z publicznego o 1,4 proc. wobec spadku 0,8 proc. Przed miesiącem oferty z sektora publicznego stanowiły 10,9 proc. ogółu ofert wobec 9,5 proc. przed miesiącem oraz 9,8 proc. przed rokiem.

Niewykorzystane oferty dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 26,9 proc. wszystkich dostępnych w urzędach pracy (wobec 27,5 proc. w lipcu br. oraz 26,6 proc. w sierpniu ub. roku). Spośród wszystkich ofert 4,7 proc. dotyczyło stażu, 3,7 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,1 proc. – do absolwentów.

Bezrobocie w województwach wciąż wyższe niż przed rokiem

W województwach stopa bezrobocia wahała się od 3,7 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła po 0,1 p.proc. w mazowieckim, pomorskim i śląskim, a obniżyła się w czterech warmińsko-mazurskim o 0,2 p.proc., kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim − po 0,1 p.proc. W pozostałych dziewięciu nie zmieniła się.

 class="wp-image-1252048"
Źródło: GUS

W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej w zachodniopomorskim o 1,3 p.proc., a najmniej – w łódzkim i mazowieckim po 0,7 p.proc.

 class="wp-image-1252135"
Źródło: GUS

Wśród bezrobotnych kobiet było 54,2 proc., o 3,2 p.proc. mniej niż przed rokiem.

W skali roku obniżył się też odsetek osób bez prawa do zasiłku, dotychczas niepracujących oraz absolwentów. Wzrósł udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych.

REKLAMA

Spadł odsetek bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji. Zmniejszył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia, osób w wieku powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wzrósł odsetek bezrobotnych w wieku poniżej 30. roku życia. Na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej kształtował się odsetek osób posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA