REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Bezrobocie na najniższym poziomie w historii. Ale ekonomiści już straszą spowolnieniem

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2019 r. 56,0 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 0,7 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2018 r. utrzymał się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

25.02.2020
12:25
bezrobocie gus bael
REKLAMA

W IV kwartale 2019 roku osoby bezrobotne stanowiły 2,9 proc. ludności aktywnej zawodowo powyżej 15. roku życia. Stopa bezrobocia obniżyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., jak i poprzedniego kwartału, spadając do najniższego poziomu w historii.

REKLAMA
 class="wp-image-1083477"
Źródło: GUS

Analitycy zwracają podkreślają jednak, że już kolejny odczyt za I kwartał 2020 r. może przynieść zmianę trendu i liczba osób bez pracy zacznie rosnąć. Większość spodziewa się spowolnienia i pogorszenia koniunktury na rynku pracy.

Bezrobocie spadło niezależnie od płci i miejsca zamieszkania

Można by uznać, że prognozy te znalazły odzwierciedlenie w opublikowanych również dzisiaj danych za styczeń 2020 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. i była wyższa niż w grudniu o 0,3 pkt. proc. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku języczkiem u wagi mogą być czynniki sezonowe, które tradycyjnie na początku roku podbijają liczbę bezrobotnych.

W IV kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 486 tys. i zmniejszyła się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego okresu 2018 roku.

– podał GUS.

Zaobserwowany w IV kwartale spadek liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od płci i miejsca zamieszkania. Ograniczenie bezrobocia wystąpiło we wszystkich analizowanych subpopulacjach, przy czym w podziale na płeć w większym stopniu wśród mężczyzn, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania - wśród mieszkańców wsi.

Dane GUS o bezrobociu. Kobiety wracają do pracy

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy w końcu grudnia 2019 r. stanowiły 5,2 proc. ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w porównaniu do września 2019 r. o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do końca grudnia 2018 r. obniżyła się o 0,6 p. proc.

 class="wp-image-1083348"
Źródło: GUS

W IV kwartale 2019 r. zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż w III kwartale 2019 r., mniej osób też wyrejestrowało się z urzędów pracy.

REKLAMA

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu grudnia 2019 r. 866,4 tys., w tym 479,4 tys. kobiet, i była wyższa od zanotowanej w końcu III kwartału 2019 r. o 15,2 tys. (tj. o 1,8 proc.) oraz niższa o 102,5 tys. (tj. o 10,6 proc.) w porównaniu do grudnia 2018 roku.

W IV kwartale 2019 r. w porównaniu z III kwartałem 2019 roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 19,1 tys. (tj. 5,2 proc.) i spadek liczby bezrobotnych kobiet o 3,9 tys. (tj. 0,8 proc.). W stosunku do IV kwartału 2018 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych o – 39,3 tys. (tj. o 9,2 proc.) w przypadku mężczyzn oraz o 63,2 tys. kobiet (tj. o 11,7 proc.).

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA