REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Za kilka dni wchodzą ważne zmiany w podatkach. Chcesz płacić VAT na lepszych warunkach, musisz się pospieszyć

Wzrost z 1,2 do aż 2 mln euro limitu rocznego obrotu od 1 lipca pozwoli wielu przedsiębiorcom przejść na kasową metodę rozliczania VAT-u. Oznacza to większą stabilność finansową firm, z podatku od towarów i usług w takim przypadku muszą rozliczać się dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawioną fakturę. To jedna ze zmian, które wchodzą w życie w związku z przyjęciem trzeciego pakietu Slim VAT.

24.06.2023
5:59
plik-JPK-V7-rozliczenie-podatku
REKLAMA

Wprowadzenie trzeciego pakietu Slim VAT oraz dostosowanie polskich przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2021 roku to główne cele ustawy podatkowej z maja tego roku. Nowelizacja wprowadziła zmiany w dużej liczbie ustaw podatkowych, między innymi w ustawie o VAT, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku od spadków i darowizn, o PIT i CIT, w Prawie bankowym oraz w Ordynacji podatkowej.

REKLAMA

Najbardziej odczuwalne przez przedsiębiorców zmiany dotyczą głównie podatku VAT. Podwyższono w podatku od towarów i usług do 2 mln euro limit wartości sprzedaży brutto, poniżej którego można uzyskać status małego podatnika. To ważne głównie ze względu na możliwość skorzystania z kasowej metody rozliczania VAT-u. Nie stanie się to automatycznie – aby skorzystać z nowych przepisów od 1 lipca, trzeba złożyć deklarację VAT-R do końca czerwca.

Masz pieniądze, płacisz VAT

W praktyce oznacza to, że podatek VAT można rozliczać dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę, jeśli mamy do czynienia z płatnikiem VAT-u, albo nawet w 180. dniu od wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli kontrahent jest konsumentem albo jest przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT.

W ustawie określono zasady stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dokonano też modyfikacji zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką zerową i wprowadzono inne zmiany.

Ważne są też zmiany wynikające z konieczności modyfikacji polskiego prawa po wyroku TSUE z kwietnia 2021 roku. Trybunał orzekł wtedy, że możliwość nałożenia przez polskie organy skarbowe sankcji VAT bez rozróżnienia, czy błąd podatnika wynika z oszustwa, czy też zwykłej pomyłki, jest niezgodne z dyrektywą VAT.

TSUE orzekł wtedy, że sposób ustalania sankcji, stosowany automatycznie, nie daje organom podatkowym możliwości nałożonej sankcji odpowiedniej do skali przewinienia, aby zapewnić, by nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym. 

TSUE w obronie podatników

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące ulg podatkowych. Podwyższono kwoty wolne od podatku w podatku od spadków i darowizn, rozszerzono katalog przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku, a także wprowadzono modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko.

REKLAMA

Rozszerzony został też katalog dochodów i przychodów, od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19 proc. Zmieniono również zasady udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, a także zmodyfikowano właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA