REKLAMA
 1. bizblog
 2. Pieniądze /
 3. Poradniki
 4. Zasiłki - poradniki

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kto może skorzystać?

Z zasiłku chorobowego można korzystać po ustaniu zatrudnienia, jednak okres jego pobierania został przez ustawodawcę ograniczony. Ubezpieczony musi spełnić pewne warunki, aby pomimo faktu niepozostawania w stosunku pracy nadal pobierać świadczenie.

09.05.2024
8:07
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kto może skorzystać?
REKLAMA

Komu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

REKLAMA

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Najczęściej pobierają go osoby pozostające w stosunku pracy, jednak istnieje też możliwość kontynuowania zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Należy przy tym spełnić następujące warunki:

 • niezdolność do pracy musi trwać bez przerwy przez co najmniej 30 dni,
 • niezdolność do pracy musi powstać nie później niż 14 dni po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • w przypadku choroby zakaźnej niezdolność do pracy musi powstać nie później niż trzy miesiące po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Osoba, która nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może pobierać zasiłek bez względu na to, czy niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia, czy już po jego ustaniu. Należy jednak spełnić ustawowe przesłanki wypłaty świadczenia.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek chorobowy?

Chcąc otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy dostarczyć do ZUS zwolnienie e-ZLA. Można to zrobić drogą elektroniczną albo dostarczyć wydruk do oddziału terenowego ZUS. Aby wyliczyć wysokość świadczenia, potrzebne będzie dodatkowo zaświadczenie od płatnika składek:

 • ZUS Z-3 – dla osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 • ZUS Z-3b – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób współpracujących z nimi i osób duchownych,
 • ZUS Z-3a – dla pozostałych ubezpieczonych.

Obecnie dokument e-ZLA przekazywany jest do pracodawcy lub organu rentowego bezpośrednio drogą elektroniczną, jednak samo jego wystawienie nie jest wystarczające, aby można było wypłacić zasiłek.

Więcej o zasiłkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak długo można pobierać zasiłek choroby po ustaniu zatrudnienia?

Do 2022 roku okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia mógł trwać aż 182 dni, jednak obecnie ustawodawca wprowadził w tym zakresie spore zmiany. Osoby, które z jakichś powodów nie pozostają w stosunku pracy, a zarazem nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym, mają prawo pobierać zasiłek chorobowy przez 91 dni. Wyjątek przewidziano dla:

 • pacjentów chorujących na gruźlicę,
 • kobiet w ciąży,
 • pacjentów poddającym się badaniom przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

W pierwszych dwóch przypadkach okres zasiłkowy może trwać 270 dni, natomiast w trzecim przypadku – 182 dni.

Jak liczyć okres zasiłkowy?

Pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób liczy się okres zasiłkowy w przypadku ustania zatrudnienia. Osoba, która stała się niezdolna do pracy w czasie, gdy była objęta ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo pobierać zasiłek jeszcze przez 91 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zasada ta nie obowiązuje, jeśli w międzyczasie pracownik wyczerpie limit 182 dni okresu zasiłkowego, który przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy.

REKLAMA

Niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia – co dalej?

Pracownik, który nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, wciąż ma prawo pobierać zasiłek chorobowy przez 91 dni po ustaniu zatrudnienia. Niemniej jednak nie zawsze w tym czasie udaje mu się pokonać chorobę. Jeśli dalsze leczenie lub rehabilitacja dają duże szanse na powrót do pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek rehabilitacyjny. ZUS wypłaca go przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA