REKLAMA
 1. bizblog
 2. Pieniądze /
 3. Poradniki
 4. Zasiłki - poradniki /

Ile wynosi becikowe w 2024 r.? Sprawdź, czy się załapiesz

Becikowe to świadczenie rodzinne wypłacane jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka. Aby je otrzymać, należy spełnić wymagania ustawowe na przykład w zakresie wysokości uzyskiwanego dochodu. Kto i na jakich zasadach może otrzymać becikowe w 2024 r.?

13.02.2024
7:40
Ile wynosi becikowe w 2024 r.? Sprawdź, czy się załapiesz
REKLAMA

Czym jest becikowe i komu przysługuje?

REKLAMA

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka. Nie każdy może jednak otrzymać środki pieniężne. Przyznawane są rodzicom albo opiekunom prawnym/faktycznym, którzy spełnią warunek kryterium dochodowego. Dochód na członka rodziny nie może bowiem przekraczać 1922 zł. Ponadto matka dziecka musi pozostawać pod opieką lekarza ginekologa nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Nie ma natomiast znaczenia liczba członków rodziny – becikowe przysługuje również na pierwsze dziecko.

Jak ubiegać się o becikowe?

Świadczenie zwane becikowym można otrzymać dopiero po przyjściu dziecka na świat. Rodzice mają 12 miesięcy od dnia porodu na złożenie stosownego wniosku, natomiast opiekunowie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek składa się przez portal Emp@tia (online) albo stacjonarnie, w urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny,
 • kartę ciąży bądź innego rodzaju dokument potwierdzający fakt pozostawania przez matkę pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży,
 • odpis aktu stanu cywilnego – jeśli jedno z rodziców jest nieznane bądź nie żyje,
 • zaświadczenie o przyznaniu lub odmowie przyznania alimentów – samotni rodzice,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem – samotni rodzice,
 • kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do przebywania na terytorium Polski – cudzoziemcy.

Wnioski złożone po wymaganym przepisami terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, nawet jeśli spełniają wymagania formalne.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile wynosi becikowe w 2024 r.?

Kwota becikowego od lat pozostaje niezmienna i wynosi 1000 zł. Eksperci przyznają, że świadczenie nie jest dostosowane do obowiązujących cen, zwłaszcza że jego nadrzędnym celem jest pomoc najuboższym w pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem do powitania na świecie dziecka. Niemniej jednak obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne w kontekście zwiększenia kwoty becikowego.

Warto przyjrzeć się, jakie rozwiązania przyjęto w gminie, na terenie której mieszka rodzina. Rodzice, którzy np. zamieszkują w Łomży i złożą tutaj wniosek o przyznanie becikowego, otrzymają świadczenie w wysokości aż 1500 zł. Radni przyjęli bowiem uchwałę w sprawie podniesienia kwoty tzw. samorządowego becikowego.

Ponadto na ten rok przypada weryfikacja kwoty becikowego, którą przeprowadzi Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Dialogu Społecznego. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2021 r., kiedy to postanowiono utrzymać kwotę becikowego na niezmienionym poziomie.

Becikowe 2024 r. – jak udokumentować dochód?

Chcąc otrzymać becikowe, należy wykazać, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. W tym celu do wniosku załącza się dokumenty, w których podany będzie roczny dochód rodziców lub opiekunów – zaświadczenie można otrzymać w urzędzie skarbowym. Dochód liczy się, odejmując od osiągniętego przychodu:

REKLAMA
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez 12 miesięcy w roku oraz liczbę członków rodziny, uwzględniając nowo narodzone dziecko. Trzeba pamiętać, że moment złożenia wniosku ma znaczenie w kontekście roku podatkowego, z którego wykazuje się dochody. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Osoby, które złożą wniosek o becikowe w lutym 2024 r., podają dochody z 2022 r..

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA