REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Podatek od nieruchomości. Gmina zażądała za dom 7000 zł zamiast 250 zł. Jak złożyć odwołanie? Do kogo? W jakim terminie?

Co zrobić, jeśli gmina każe do 15 marca zapłacić ratę podatku od nieruchomości w wysokości 1750 zł zamiast spodziewanych 50 zł? Należy to jak najszybciej wyjaśnić. Takie drastyczne podwyższenie wymiaru nie może wynikać ze zwykłej podwyżki, a z pomyłki lub niewłaściwej kwalifikacji budynków i gruntów. Jeśli gmina odmówi zmiany stawek, należy złożyć odwołanie. Zobacz, jak to zrobić, w jakim terminie i do kogo.

03.03.2023
5:01
Podatek od nieruchomości. Gmina zażądała za dom 7000 zł zamiast 250 zł. Jak złożyć odwołanie? Do kogo? W jakim terminie?
REKLAMA

Podatek od nieruchomości może zostać zawyżony przez oczywistą pomyłkę, należność zostanie źle przeliczona i gmina zażąda podatku od działki, tak jak by to był dom. Takie potknięcia łatwo wyjaśnić i szybko wyprostować. Ale po serii materiałów zapowiadających podwyżki podatków i opłat lokalnych Pan Jakub w mejlu do Bizblog.pl opisał sytuację, kiedy gmina drastycznie zawyżyła mu od nowego roku stawki za 125-metrowy dom, potraktowawszy go jakby był firmą. W efekcie zamiast około 250 zł (podatek za powierzchnię domu plus działkę) przyszło do zapłaty ponad 7000 zł. Sprawę feralnego nieporozumienia na szczęście udało się wyjaśnić od ręki, podczas jednej wizyty w gminie. Ale nie zawsze musi to być takie proste.

REKLAMA

Agata jakiś czas temu omówiła przypadki, kiedy urzędnicy przestali pobłażliwym okiem przyglądać się jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikroprzedsiębiorstwom zarejestrowanym w domach i mieszkaniach. W efekcie na początku roku niektórzy z „przedsiębiorców” mogli się zdziwić, gdy w decyzji o podwyżce daniny przeczytali, że zamiast spodziewanych kilkuset złotych muszą wyszykować wielokrotność tej kwoty. Dobrze zatem z grubsza orientować się w tej sprawie, żeby odpowiednio zareagować. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Ministerstwo Finansów ustaliło maksymalne stawki od 1 stycznia 2023 r. w następującej wysokości:

 • podatek od budynków mieszkalnych – 1 zł
 • podatek od pozostałych gruntów – 61 gr
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,78 zł
 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrośnie – 1,16 zł
 • podatek od budynków na prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym wzrośnie – 13,47 zł
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł
 • podatek od pozostałych budynków, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 9,71 zł
 • podatek gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie – 5,79 zł
 • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,81 zł

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości od 1 stycznia poszły w górę o 11,8 proc. Była to największa podwyżka od ćwierć wieku, bezpośrednio spowodowana rosnącą inflacją. Do wyznaczania najwyższych dopuszczalnych stawek w kolejnym roku fiskus bierze wskaźnik cen konsumenckich z pierwszego półrocza, który co roku w połowie lipca ogłasza w komunikacie prezes GUS.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są firmami, płacą podatek w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli należność nie przekracza 100 zł, należy ją uregulować jednorazowo do 15 marca. Można to zrobić przelewem na rachunek podany w decyzji podatkowej lub w kasie urzędu gminy lub miasta. Jeśli decyzja przyjdzie po terminie, płatnik dostaje 14 dni od odebrania decyzji. 

Jak złożyć odwołanie od decyzji ustalającej podatek od nieruchomości

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją wymiarową wójta, burmistrza czy prezydenta, próby wyjaśnienia pomyłki w siedzibie gminy spełzły na niczym, nie zostaje nam nic innego, jak złożenie odwołania.

Mamy na to 14 dni od doręczenia decyzji podatkowej. Pismo musi zawierać zarzuty wobec stanowiska władz samorządowych. Powinniśmy zatem przedstawić konkretny fragment decyzji, z którym się nie zgadzamy i uzasadnić, dlaczego to robimy.

Jeśli gmina naliczyła nam podatek za dom jak firmie za biurowiec, to powinniśmy napisać, że nigdy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej, od początku i w dalszym ciągu jest to budynek mieszkalny, za który do tej pory płaciliśmy podatek w wysokości niespełna 90 zł, a teraz nagle mamy płacić 4500 zł. Dołączmy kopię ubiegłorocznej decyzji, wyciągi z konta i/lub potwierdzenia dokonanych płatności.

Pismo kierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), ale składamy w biurze podawczym gminy lub wysyłamy listem poleconym zaadresowane do prezydenta, burmistrza lub wójta. Jeśli samorząd uzna, że podatnik ma rację, może zmienić stawki na właściwe bez decyzji SKO. Kiedy utrzyma stanowisko, sprawą zajmuje się samorządowe kolegium odwoławcze.

Może się zdarzyć, że i w tym wypadku zapadnie decyzja, którą nie będzie dla podatnika pomyślna. W takim wypadku nie pozostaje mu nic innego, jak wynająć prawnika i w ciągu 30 dni złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kolejna instancja to NSA – Naczelny Sąd Administracyjny.
Odwołanie od decyzji gminy złożone. Terminy płatności się nie zmieniają.

Czy gmina może naliczyć odsetki po złożeniu odwołania od decyzji wymiarowej

Uwaga! Złożenie odwołania w sprawie źle naliczonego podatku od nieruchomości nie zmienia terminów płatności.

W praktyce jednak po złożeniu odwołania decyzja samorządu nie podlega wykonaniu. Oznacza to, że po 15 marca aż do rozpatrzenia odwołania podatnik nie dostanie z gminy upomnienia ani nie zostanie wystawiony tytuł wykonawczy,

REKLAMA

Z jeszcze większym zamieszaniem mamy do czynienia w przypadku naliczania odsetek karnych. Dzień po tym, jak upłynie termin płatności, czyli od 16 marca, gmina zacznie naliczać karę za zwłokę, ale przestanie to robić po upływie 14 dni aż do przekazania przez organ pierwszej instancji akt sprawy organowi odwoławczemu, a potem znów aż do doręczenia decyzji podatnikowi przez SKO.

Jeśli kolegium odwoławcze utrzyma pierwotną decyzję, musimy zapłacić podatek wraz odsetkami. Jeśli rozstrzygnie po myśli podatnika, po zmianie stawek gmina wyznaczy nowy termin płatności.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA