REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Bank Millennium podał wyniki finansowe. Zysk mógł być jeszcze wyższy

Sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła rekordową wartość 2 mld zł (+31% r/r), a kredytów hipotecznych 1,9 mld zł (+18% r/r). Wolumen depozytów detalicznych wzrósł o 11% (33% r/r licząc z Euro Bankiem), a depozyty biznesowe o 16% r/r. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 110 tys. (233 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

29.07.2019
14:30
Wyniki finansowe Banku Millennium
REKLAMA

Fot. Mm1970/Wikipedia.org/CC BY 3.0

REKLAMA

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium, po uwzględnieniu wyników przejętego w ostatnim dniu maja Euro Banku, wyniósł 334 mln zł i był o 4% niższy od zysku osiągniętego po pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku 2018 roku. Jak przyznaje Millennium, wynik netto obniżyła dodatkowa, zgodna ze standardem IFRS9, rezerwa w wysokości 81 mln zł (65 mln zł netto) na portfel Euro Banku.

„Gdyby pominąć tę pozycję, 27 mln zł nadzwyczajnego zwrotu podatku za pierwszy kwartał oraz przyjmując równy na cały rok rozkład składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, znormalizowany zysk netto wyniósłby 411 mln zł. Oznaczałoby to 12,1% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku proforma za pierwszą połowę 2018 roku. Analogicznie liczony, znormalizowany wskaźnik ROE Grupy wzrósł w 1 połowie 2019 roku do 9,7% (9,5% w pierwszej połowie 2018 roku). Zysk netto Grupy w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 174 mln zł (+9% kw./kw.)." - podał bank w komunikacie.

W tym samym okresie przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a koszty ogółem o 19,6%. W znacznym stopniu był to wynik wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Skorygowany o równy rozkład składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG, wskaźnik koszty/dochody Grupy pozostawał na stabilnym poziomie 46%.

„Sfinalizowana pod koniec maja transakcja przejęcia Euro Banku zmniejszyła płynność i nadwyżkę kapitałową. Mimo to wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na komfortowym poziomie 88%, a wskaźniki kapitałowe na względnie wysokich poziomach: łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) na poziomie 20,1%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 16,9%" - podał bank.

Najważniejsze wyniki biznesowe

- Udany drugi kwartał 2019 roku to zarazem pierwszy okres ujmowania Euro Banku w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy. Przejęcie 12,6 mld zł kredytów i 8 mld zł depozytów Euro Banku umożliwiło dynamiczną poprawę dochodowości i wolumenów. Przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ROE do 9,7%. 2 kwartał upłynął również pod znakiem silnego wzrostu organicznego wolumenów biznesowych Banku Millennium. To pokazuje, że potrafimy skupiać się na trzech kluczowych obszarach – wzroście organicznym, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i przygotowaniach do połączenia banków – powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium. 

Od początku 2019 roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o rekordową liczbę 110 tys. i na dzień 30 czerwca obsługiwał ponad 1,9 mln aktywnych klientów detalicznych. Z bankowości elektronicznej korzystało w tym czasie 1,5 mln osób, a z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 1,1 mln (wzrost o 35% r/r). Od początku roku otwarto 237 tys. nowych rachunków bankowych, w czym największy udział miało Konto 360°.

Wyniki sprzedaży wspierał kontynuowany z powodzeniem program rekomendacyjny „Lubię to Polecam”, w którym do końca czerwca zarejestrowało się ponad 500 tys. klientów.

Bank kontynuował model biznesowy oparty na digitalizacji procesów i ponownie zwiększył udział kanałów cyfrowych w sprzedaży produktów i usług. Udział kanałów elektronicznych w akwizycji kont osobistych wyniósł 21%, lokat terminowych 90%, a pożyczek gotówkowych 51%. Z pozostałych usług online największy wzrost odnotowały transakcje BLIK-iem - 194% r/r i liczba kart aktywowanych w technologii HCE - 99% r/r. 

Hipoteki najlepiej od 11 lat

Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 1,9 mld zł (18% wzrost r/r), a tylko w drugim kwartale – ponad 1 mld zł. Jest to najlepszy wynik od 2008 roku. Ponadprzeciętne wzrosty to efekt nowego modelu sprzedaży opartego na standaryzacji rozmowy z klientem, automatyzacji modelu wyceny zabezpieczeń, obniżki marży w przedziałach poniżej 80% LTV oraz zmiany sposobu naliczania prowizji za podwyższone ryzyko do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Pierwsza połowa roku przyniosła wysoką sprzedaż pożyczek gotówkowych (31% wzrost r/r). Jej wartość wyniosła ponad 2 mld zł, z czego 1,1 mld przypadło na 2 kwartał (+11% kw./kw.). Dwucyfrowe wzrosty odnotowano we wszystkich kanałach sprzedaży, z czego najwyższy w kanale mobilnym: 205% r/r. Portfel pożyczek gotówkowych samego Banku Millennium wzrósł po dwóch kwartałach o 22% r/r, a łączna wartość kredytów dla klientów indywidualnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęła wartość 38,1 mld zł brutto (bez Euro Banku).

REKLAMA

Akwizycja kart kredytowych w Banku Millennium odnotowała najwyższą wartość półroczną. W ciągu dwóch kwartałów wydano blisko 45 tys. nowych kart, czyli 39% więcej niż rok temu, a najlepiej sprzedającą się kartą kredytową pozostała karta Impresja. 30 czerwca 2019 roku w portfelu kart kredytowych znajdowało się 382,3 tys. sztuk (+8% r/r). 

Dynamicznie zaczął wzrastać wolumen depozytów (11% w skali roku). Łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w Banku na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły wartość 58,3 mld zł.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA