REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Zamiast wracać do węgla, powinniśmy iść w wodór. Polska może wykonać skok w energetyce

Rosyjska agresja na Ukrainie jest dla niektórych dowód, że trzeba wrócić do węgla – źródła energii zanieczyszczającego powietrze, ale za to pewnego i do tego produkowanego w Polsce. Nie brakuje jednak ekspertów, dla których wywołana przez Putina wojna jest idealną okazję na przyspieszenie przejścia na zieloną energię.

16.03.2022
10:17
zielony-wodor-instalacja-Elblag
REKLAMA

Komitet Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej apeluje do polskich parlamentarzystów ze wszystkich partii politycznych o natychmiastowe usunięcie legislacyjnych barier, które hamują reformę rynku energii w Polsce. I proponuje dziesięć konkretnych działań, żeby cały proces przyspieszyć. Szansą na rzeczywiste zmiany w energetyce ma być wodór.

REKLAMA

Musimy natychmiast zatrzymać kupno rosyjskich surowców, przyspieszyć ścieżkę dekarbonizacji i zainwestować w odnawialne źródła. Przyszłość to zielone technologie, które uniezależnią nas od paliw kopalnych z Rosji - nie ma cienia wątpliwości Tomoho Umeda, przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. 

Przypomina przy tej okazji słowa szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, który też uważa, że UE musi, tak szybko, jak to tylko możliwe, zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu. Zdaniem Tomoho Umeda bardzo może w tym pomóc wodór.

Wojna na Ukrainie zamieni paliwa kopalne na wodór?

W opinii Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej natychmiastowy zwrot ku zielonej energii jest dziś czymś więcej, niż postulatem klimatycznym. W kontekście napaści Rosji na Ukrainę jest to nasz moralny obowiązek, a także jedyna droga do pełnego uniezależnienia się od reżimowych węglowodorów - czytamy w apelu, jaki wystosował Komitet Technologii Wodorowych do polskich polityków.

Tomoho Umeda przypomina przy tej okazji o japońskim rządowym dokumencie „Green Growth Strategy”, w którym wskazuje się, że wodór i amoniak będą – obok energii jądrowej i OZE – kluczowymi elementem tamtejszej transformacji energetycznej.

Co warte podkreślenia, Japonia liczy tu na współpracę z Polską. Kiedy pod koniec zeszłego roku Polskę wizytowali wysocy przedstawiciele Ministry of Economy, Trade and Industry, uznali, że znaczne środki powinny być kierowane właśnie do Polski, jako kraju o największym potencjale. W podobnym tonie wypowiadał się sam prezes Bank for International Cooperation Tadashi Maeda, który wymienił Polskę jako ważnego partnera Japonii na drodze do transformacji energetycznej - zaznacza Umeda.

Dziesięć działań w Polsce dla zielonej energii na już

Szef Komitetu Technologii Wodorowych KIG spodziewa się dużego przyspieszenia na rynku produkcji wodoru w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat. Może decyzji na szczeblu centralnym jeszcze brakuje, ale wojna w Ukrainie stała się także katalizatorem przyspieszającym decyzje polskich samorządów w tym zakresie.

Kolejni włodarze miast podejmują działania w celu uruchomienia własnych magazynów energii i stworzenie warunków do rozwoju zielonych technologii, które nie tylko zapewnią im prąd, ale także ciepło i paliwo dla tamtejszego transportu - przekonuje Tomoho Umeda i daje przykład Działdowa, czy Sanoku.

Ale żeby energetyczny skręt w wodór nabrał bardziej ogólnokrajowego charakteru, niezbędne jest zniesienie niepotrzebnych ograniczeń i skrócenie długotrwałych procedur administracyjnych. Komitet Technologii Wodorowych KIG zaleca w tym celu 10 konkretnych działań.

REKLAMA

Chodzi o zniesienie ograniczeń lokalizacyjnych do budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną; likwidację ograniczenia 10H dla wiatraków; zapewnienie prosumenckim i lokalnym magazynom energii wynagrodzenia za świadczone usługi sieciowe; zniesienie ograniczeń związanych z przyłączeniem OZE oraz magazynów energii wszelkiego typu (szczególnie wodorowych i jego pochodnych) do sieci energetycznej oraz za pomocą linii bezpośredniej.

Postuluje się też zmniejszenie opłat stałych związanych z przyłączeniem magazynów do sieci z uwagi na ich istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego; jasne regulacje dotyczące działania i finansowania klastrów energii oraz dolin wodorowych, szybkie wdrożenie Konstytucji Wodorowej; przyspieszenie implementacji dyrektywy RED II (określa cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021-2030); zorganizowanie aukcji na budowę magazynów energii i elektrolizerów oraz zniesienia ograniczeń dla inwestycji w elektroenergetyczną linię bezpośrednią, cable pooling z magazynem energii i instalacje hybrydowych OZE.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA