1. bizblog
  2. Biznes

Polska może być wodorową potęgą. Bruksela musi tylko zacząć traktować szary wodór jak zielony

Lokowanie produktu

Wodór to nasza szansa na gospodarkę zeroemisyjną – przyznają zgodnie uczestnicy Europejskiego Forum Przyszłości (6-8 października), które odbywa się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Patronat honorowy nad imprezą objął premier Mateusz Morawiecki.

07.10.2021
9:46
wodor-europejskie-forum-przyszlosci

Jeszcze 5 lat temu pozyskiwanie energii z wodoru postrzegane było jako science fiction. Po wpisaniu w 2018 r. w ustawę wodoru jako paliwa alternatywnego – wszystko się zmieniło. „Budowanie gospodarki niskoemisyjnej w obrębie CO2 bez wodoru będzie bardzo trudne” – przyznaje poseł Krzysztof Kozik, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór”. Przekonuje jednocześnie, że tak naprawdę nie mamy wyboru, bo jego zdaniem przeobrażenie gospodarki i transportu pod kątem źródeł energii nastąpi w najbliższych 20-30 latach. Ale do zrobienia jeszcze pozostaje ciągle sporo. 

Przede wszystkim brakuje nam odpowiedniego prawodawstwa, dotyczącego choćby składowania i przechowywania wodoru. Nie możemy stać się śmietnikiem Europy

– przekonuje poseł Kozik.

Polskie Porozumienie Wodorowe i Polska Strategia Wodorowa

Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przypomina o pewnych podjętych już działaniach legislacyjnych. Ustawa o jakości paliw pozwala stosować wodór w transporcie. Z kolei ustawa o elektromobilności normuje kwestie stacji doładowań wodoru. „To powinno ułatwić rozwój infrastruktury wodorowej” - przyznaje Byliński.

To jednak nie wszystko. W przyszłym tygodniu ma dojść do podpisania przez w sumie ok. 170 podmiotów Polskiego Porozumienia Wodorowego. „Wskazujemy w ten sposób kierunki rozwoju gospodarki wodorowej” - uważa reprezentant resortu klimatu i środowiska. Na finiszu mają być też prace związane z Polską Strategią Wodorową, której ma być poświęcone najbliższe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Żeby szary wodór stał się zielony

Prelegenci panelu „Wodór paliwem przyszłości” przyznali, że Polska obecnie jest 5. na świecie producentem wodoru. Szkopuł polega na tym, że nie tego zielonego – najbardziej cenionego i pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. My specjalizujemy się w szarym, który otrzymywany jest w procesie reformingu metanu lub zgazowania węgla.

Polski rząd rozmawia z Komisją Europejską, żeby ten szary wodór traktowany był tak samo jak zielony

– przypomina poseł Barbara Dziuk.

W takie rozwiązanie celuje Śląsk ze swoimi terenami poprzemysłowymi. Eksperci wskazują dodatkowo na węglowe zwały przy kopalniach, z których bez żadnej kontroli emitowany jest dwutlenek węgla. Żeby jednak móc rzeczywiście opierać przyszłość gospodarki na wodorze, trzeba przede wszystkim budować jak najwięcej potencjału wytwórczego OZE. I trzeba też postawić na gazowanie węgla.

Metropolia już tworzy wodorową koncepcję

Zdaniem Marcina Dworaka z Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii (GZM) województwo śląskie ma jak najbardziej szansę stać się wodorowym liderem w kraju. Bo też tutaj projekty wodorowe są już realizowane. Jak chociażby umowa na dofinansowanie na poziomie 10 mln zł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 autobusów wodorowych. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że koszt autobusu z silnikiem diesla to ok. 1,4 mln zł. Elektryczny kosztuje już jakieś 2,45 mln zł, a wodorowy - 4,5 mln zł

– tłumaczy Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności.

W Metropolii są też w trakcie tworzenie koncepcji, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodorową. Brane pod uwagę są dwa rozwiązania: albo dostarczanie wodoru do floty autobusowej, albo produkcja surowca we własnym zakresie.

Europejskie Forum Przyszłości potrwa jeszcze dwa dni

Europejskie Forum Przyszłości potrwa do 8 października. Wydarzenie organizowanie jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Parlamentu Europejskiego. Drugi dzień EFP to przede wszystkim cykl debat poświęconych specjalnym strefom ekonomicznym z finałem w postaci uroczystej gali 25-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czwartek, 7 października to także czas finału konkursu dla startupów, organizowanego razem z akceleratorem Plug and Play, z pulą nagród 150 tys. zł. Ostatni dzień Europejskiego Forum Przyszłości zdominuje dyskusja o europejskim transporcie kolejowym, którą zwieńczy uroczysty jubileusz 10-lecia Kolei Śląskich. Obok przedstawicieli rynku kolejowego, dyskusje będą toczyć goście Konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego.

8 października Stadion Śląski zamieni się także w arenę e-sportową, bo właśnie w tym dniu odbędzie się turniej kwalifikacyjny CS:GO do Narodowej Drużyny Esportu. Cały plan można znaleźć w jednym miejscu, na stronie www.efp-silesia.pl.

Lokowanie produktu
Najnowsze