REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki

Ważne listy z ZUS-u już w drodze do milionów Polaków. Masz niedopłatę, spodziewaj się listonosza

Kiedyś największą akcją wysyłkową w Polsce było przekazywanie 22-23 mln Polaków przez ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego, ale od pandemii dane o zgromadzonych składkach możemy sprawdzić sobie elektronicznie. Teraz numerem jeden jest o połowę skromniejsza (9-10 mln) wysyłka PIT-ów, którzy w minionym roku byli choćby jeden dzień na garnuszku ZUS-u. Zakład właśnie poinformował, że akcja ruszyła, a na pocztę trafiły pierwsze deklaracje podatkowe.

25.01.2023
9:08
list z zus
REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 r. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby raz otrzymali świadczenie z Zakładu, otrzymają należną im deklarację podatkową.

REKLAMA

Wysyłka PIT-ów to doroczna akcja, którą ZUS rozpoczyna zawsze pod koniec stycznia. W tym roku do końca lutego kilka milionów Polaków, którzy w 2022 roku pobierali świadczenia, otrzymają deklaracje PIT-40A, PIT-11A albo PIT-11.

Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu, ujawnił, że w przygotowanej przez Biuro Poligrafii ZUS-u pierwszej transzy, która wyszła w środę, znalazło się 124 tys. deklaracji PIT.

PIT-40A dla emerytów i rencistów, PIT-11A za zasiłki, PIT-11 za alimenty

PIT-40A trafi do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenia z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy, a z rozliczenia wynika, że w rozliczeniach z fiskusem wyszli na zero albo muszą coś mu dopłacić.

Deklaracja PIT-40A trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz renty socjalnej. Ten rodzaj deklaracji wysłany zostanie też do osób zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych:

 • 10 proc. (Belgia)
 • 15 proc. (Kanada)

Formularze PIT-11A ZUS wysyła zawsze do osób, które pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz tych, którzy w chwili rozliczania podatku nie byli już świadczeniobiorcami i nie dostawali z ZUS pieniędzy do końca roku podatkowego. PIT-11A trafią także do podatników, którzy złożyli w Zakładzie specjalny wniosek:

 • informujący, że zamierzają rozliczyć się wspólnie z małżonkiem
 • informujący, że zamierzają rozliczyć się wspólnie z dziećmi
 • o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej
 • o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A

Deklaracje PIT-11 otrzymają podatnicy, którzy pobierali w 2022 roku świadczenia po zmarłych członkach rodziny lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu bądź ugody.

Aby skorzystać z ulgi, złóż PIT-37. 1,5 proc. podatku przekażesz, składają PIT-OP

Emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z ulg i odliczeń, aby obniżyć należny podatek, powinni do 30 kwietnia (w 2023 r. do 2 maja – przyp. red.) złożyć drogą elektroniczną (lub osobiście w urzędzie skarbowym) zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36.

Z drugiej strony każdy emeryt i rencista, który chciałby przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, może to zrobić bez składania zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37.

Ministerstwo Finansów doprecyzowuje, że jest to możliwe, pod warunkiem że podatnik do 30 kwietnia 2023 r. złoży PIT-OP.

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

 • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
 • nie korzystasz z odliczeń,
 • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja) – instruuje fiskus.

Jeśli senior otrzymał od ZUS roczne obliczenie podatku PIT-40A, ale nie złoży PIT-OP, fiskus przekaże 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej w zeznaniu za 2021 rok.

W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP) – doprecyzowuje fiskus.

Chcesz zwrot nadpłaconego podatku? ZUS cię nie rozliczy

ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego – przypomina Piotr Żebrowski z ZUS.

REKLAMA

Fiskus prześle nadpłatę podatnikom w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.

Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – przypomniał w komunikacie Zakład.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA