REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki /
  3. Emerytury

10 mln Polaków dostanie list z ZUS-u. Sprawdź, czy wszystko się zgadza, bo podpadniesz skarbówce

Tym razem są to deklaracje PIT za 2019 r. Otrzymają je wszyscy, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał w ubiegłym roku jakiekolwiek świadczenia. W sumie pisma wysłano do 9,743 mln osób.

13.02.2020
13:18
list z zus list z zusu
REKLAMA

Wysyłka rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. Ostatnia partia PIT-ów licząca 144 tys. trafiła na pocztę w czwartek 13 lutego. Pisma dotrą do zainteresowanych za kilka dni.

REKLAMA

Warto się zainteresować zawartością kopert, żeby w razie pomyłki nie podpaść skarbówce. Dotyczy to zwłaszca osób, które otrzymają PIT-11A.

W listach od ZUS-u znajdziemy następujące deklaracje:

PIT-40A

Deklarację otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na takiej samej zasadzie to rozliczenie trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A

Otrzymają dwie grupy ubezpieczonych:

  1. Ci, którzy pobierali świadczenia z ubezpieczenia chorobowego jak zasiłek chorobowy lub macierzyński.
  2. Pobierający świadczenia długoterminowe (np. emeryturę lub rentę).

W tym drugim chodzi o podatników, którzy:

  • w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS;
  • przed końcem roku podatkowego zgłosili wniosek, aby ZUS nie sporządzał dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A;
  • złożyli oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie zrezygnowali z tego zamiaru;
  • złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki;
  • pobierali świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11

Otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po zmarłym członku rodziny lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile zasądzone lub ustalone alimenty przewyższają 700 zł).

Chcę skorzystać z ulg podatkowych? Co mam zrobić?

REKLAMA

Dla osób, które nie mają dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS-u, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę powinien wysłać do urzędu skarbowego listem lub za pośrednictwem internetu lub złożyć osobiście wypełniony druk PIT-OP.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA