REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Zasiłki - poradniki

ZUS DRA - czym jest, kiedy i jak złożyć?

Przedsiębiorcy, osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz osoby wykonujące obowiązki zawodowe w ramach niektórych umów cywilnoprawnych podlegają obowiązkowi składkowemu ZUS. Płatnicy zobowiązani są nie tylko do regularnego opłacania składek, lecz również wysyłania deklaracji ZUS DRA.

15.04.2023
7:07
ZUS DRA - czym jest, kiedy i jak złożyć?
REKLAMA

Czym jest deklaracja ZUS DRA i jakie dane zawiera?

REKLAMA

Deklaracja ZUS DRA to dokument, który zobowiązani są składać zarówno przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, jak i zatrudniający pracowników. Dotyczy ona składek ZUS oraz wypłaconych w danym okresie świadczeń. ZUS DRA należy złożyć co miesiąc, bez względu na to, na jakich zasadach opłacane są składki. O ile bowiem osoby zatrudnione na umowę o pracę czy na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązują zasady ogólne, o tyle przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych sposobów rozliczania się z ZUS. Nie wpływa to jednak na obowiązek składania deklaracji ZUS DRA.

W jakich terminach należy przekazać deklarację do ZUS?

Począwszy od 2022 roku zmianie uległy terminy, w których należy przekazać deklarację ZUS DRA organowi rentowemu. Obecnie płatnik ma obowiązek zrobić to:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jeśli deklaracja dotyczy jednostek i zakładów budżetowych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca -  jeśli deklaracja dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną,
  • do 20. dnia następnego miesiąca – jeśli deklaracja dotyczy pozostałych, niewymienionych wyżej podmiotów.

W przypadku niezłożenia DRA w ustawowym terminie, ZUS sporządza dokument we własnym zakresie, wykazując w nim składki minimalne. Płatnik będzie więc musiał przygotować dokument korygujący, w którym wykaże rzeczywistą wartość składek. Ponadto w sytuacji, gdy nie dopełni on obowiązku w terminie, ZUS ma prawo nałożyć karę finansową w wysokości do 5 000 zł.

Kiedy nie trzeba składać deklaracji ZUS DRA każdego miesiąca?

Do końca 2021 roku przedsiębiorcy, którzy opłacali składki od zadeklarowanej podstawy, nie byli zobowiązani składać każdego miesiąca deklaracji ZUS DRA. Niemniej jednak od 2022 wprowadzono istotną zmianę, na mocy której składkę zdrowotną ustala się w zależności od osiągniętego dochodu.

Oznacza to, że przedsiębiorca w każdym miesiącu zobowiązany jest uiścić z tego tytułu inną kwotę, a jednocześnie złożyć nową deklarację ZUS DRA. Obecnie formularza nie muszą przedkładać co miesiąc jedynie osoby duchowne, składające dokumenty za nianię oraz podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

REKLAMA

W jaki sposób płatnik może złożyć ZUS DRA?

Złożenie deklaracji ZUS DRA nie wymaga uiszczania dodatkowych opłat – można to zrobić przy pomocy programu Płatnik, jednak wtedy wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego. Osoby, które go nie mają, przekażą DRA przez ZUS PUE, podpisując formularz profilem zaufanym. Istnieje również możliwość wygenerowania dokumentu poprzez system księgowy, z którego korzysta płatnik. Warunkiem jest jednak, aby był on kompatybilny z ZUS, umożliwiając tym samym przekazywanie organowi rentowemu deklaracji, nie tylko ZUS DRA.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA