REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Wracają korzystne przepisy dla podatników wycięte przez Polski Ład. Wejdą też nowe korzystne zmiany

Sejm poparł większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. Posłowie poparli także poprawkę przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r. 

11.06.2022
8:27
Wracają korzystne przepisy dla podatników wycięte przez Polski Ład. Wejdą też nowe korzystne zmiany
REKLAMA

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do Polskiego Ładu w zakresie podatków jest zmiana przepisu zakładająca zwiększenie z 1 proc. do 1,5 proc. limit darowizny na organizacje pożytku publicznego. Powrócono też do preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci.

REKLAMA

Najwięcej zmian dotyczy skali podatkowej (czyli opodatkowania na zasadach ogólnych). Nie zmieni się podwyższony pierwszy próg (120 tys. zł) oraz wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł).

Podatnicy mogą natomiast liczyć na obniżenie podatku z 17 proc. do 12 proc. i przywrócenie rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zlikwidowana została ulga dla klasy średniej, którą sam rząd określił jako skomplikowaną. Zyskamy dzięki temu uproszczenie systemu podatkowego.

InFakt pokazuje to na przykładzie:

Podatnicy w pierwszym progu podatkowym, do kwoty dochodu 120 000 zł zapłacą podatek 12 proc. zamiast obecnych 17 proc. Jednocześnie kwota wolna od opodatkowania pozostanie na poziomie 30 000 zł.

Opodatkowaniu przy pierwszym progu podatkowym podlega zatem 90 000 zł. Różnica pomiędzy 15 300 zł (90.000 x 17 proc.) a 10 800 zł (90.000 x 12 proc.) to 4500 zł. Tyle mogłaby wynieść maksymalna korzyść podatkowa.

Wraz z likwidacją ulgi dla klasy średniej, korzyść maleje. Przykładowo dla dochodu rocznego na poziomie 100 tys. zł, korzyść wyniesie zaledwie ok. 500 zł.

W okolicach 100 tys. zł dochodu rocznie, gdzie ulga przyjmuje maksymalną wartość, odczuwalna korzyść z obniżenia stawki podatku kosztem likwidacji ulgi będzie najmniejsza.

Ulgę dla klasy średnie będzie można jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się korzystniejsza dla podatnika niż nowe zasady.

Co zyskamy na liniówce i ryczałcie? Składkę zdrowotną wrzucimy w koszty

InFakt podaje, że zapowiedziane zostały również preferencyjne zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nie dotyczą one jednak zasad ogólnych.

  • podatek liniowy – rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach działalności. Możemy obniżyć nasz dochód do opodatkowania o zapłacone składki zdrowotnej maksymalnie do kwoty 8 700 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy na liniowce, którzy osiągają dochód miesięczny do kwoty 14 795 zł będą mogli wrzucić swoją składkę zdrowotną w koszty, tak samo jak składki społeczne. Korzyść podatkowa z takiej zmiany wyniesie do 1 653 zł rocznie.
  • ryczałt – obniżymy nasz przychód o połowę zapłaconych składek zdrowotnych. Oznacza to, że przy najwyżej wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie (1 007,81 zł), będziemy mogli obniżyć nasz przychód do opodatkowania o 503,91 zł miesięcznie. Korzyść podatkowa z takiej zmiany to od 60 zł do 1 028 zł rocznie.
  • karta podatkowa – możemy obniżyć podatek do zapłaty o 19 proc. z zapłaconych składek zdrowotnych. Miesięczna wysokość składki zdrowotnej na karcie podatkowej to 270,90 zł. W ciągu roku jest to 3242,28 zł. Korzyść podatkowa wprowadzonej zmiany to 616,03 zł (19 proc. x 3242,28).

Korzystne zmiany dla samotnych rodziców dzięki Senatowi

Senatorowie, a po nich posłowie, opowiedzieli się za przywróceniem obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. zasad wspólnego rozliczenia się podatkowego dla osób samotnie wychowujących dzieci, które zostały zlikwidowane przez zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład i zastąpione ulgą w wysokości 1500 zł.

Z prawa tego nie będą mogły skorzystać jedynie osoby samotnie wychowujące dzieci będące pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze.

Oznacza to, że dzięki senackiej poprawce osoby samotnie wychowujące nie tylko dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, jak uchwalił Sejm, będą mogły określać podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, które nie mogą przekroczyć 120 tys. zł.

REKLAMA

Senatorowie przyjęli też poprawkę, która umożliwia samotnemu rodzicowi na jego wniosek zastosować do rozliczenia podatkowego za rok 2022 ulgę w wysokości 1500 zł. 

Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA