REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Pensje w przedsiębiorstwach nadal szybko rosną. Statystyki zawyża eldorado w górnictwie

6687,92 zł brutto wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, a to aż o 13 proc. więcej niż rok temu. Wzrósł też poziom zatrudnienia. Dane GUS-u z polskiego rynku pracy byłyby znacznie bardziej krzepiące, gdyby nie dotyczyły tylko większych firm, a na średnią nie wpływał potężny wzrost płac w górnictwie.

22.11.2022
11:24
Pensje w przedsiębiorstwach nadal szybko rosną. Statystyki zawyża eldorado w górnictwie
REKLAMA

Rynek pracy w Polsce trzyma się bardzo mocno i na razie w statystykach nie widać oznak kryzysu, w jakim nieubłaganie pogrąża się polska gospodarka. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego przynoszą informacje o utrzymującym się w kolejnym miesiącu szybkim wzroście płac w sektorze przedsiębiorstw i zwiększeniu liczby etatów w stosunku do października 2021 roku.

REKLAMA

Jak podaje GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło niemal równo 6,5 mln etatów. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6687,92 zł brutto i było wyższe o 13 proc. niż rok temu. Co ciekawe, to niemal co do grosza identyczna kwota, co miesiąc temu.

Z powyższych danych największe wrażenie robi wzrost wynagrodzenia aż o 13 proc. w ciągu roku. Rok temu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła 8,4 proc. w stosunku do października 2020 roku. Złą wiadomością jest to, że z bardzo szybkiego wzrostu płac cieszą się tylko pracownicy określonych sektorów, a to ciągnie ogólne statystyki w górę.

Kierowcy i górnicy na czele

Najszybciej, bo aż o 23,1 proc. w ciągu roku wzrosły płace w kategorii „transport i gospodarka magazynowa”. Nieznacznie wolniej, bo o 21,6 proc. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sekcji „górnictwo i wydobywanie”. Tutaj średnia płaca przebija już pułap 10 tys. zł i wynosi obecnie 10 142,71 zł brutto. Przebija to tylko wynik branży„informacja i komunikacja” z płacą na poziomie 11 239,31 zł (+12,2 proc.).

Po drugiej stronie skali jest sektor „zakwaterowanie i gastronomia” z przeciętną płacą brutto na poziomie 4715,54 zł (wzrost w ciągu roku o 13,3 proc.). Bardzo mizerny wzrost o zaledwie 1,5 proc. zanotowano w sekcji „pozostała działalność usługowa”. Przypomnijmy, że w 2022 roku płaca minimalna wzrosła o 7,5 proc. – z 2800 zł do 3010 zł brutto.

Trzeba pamiętać, że nazwa „sektor przedsiębiorstw” jest mocno myląca z punktu widzenia laika, bo pod uwagę brane są tu nie tylko firmy zatrudniające – i to na umowę o pracę – co najmniej 10 osób, ale także tylko te z wybranych rodzajów działalności PKD, typu górnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywane w energię elektryczną czy działalności firm centralnych. Dane te nie obejmują więc przytłaczającej większość firm w Polsce, czyli głównie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Bezrobocie wzrośnie, ale nie aż tak

REKLAMA

Siła nabywcza konsumentów maleje. Wzrost wynagrodzeń (13%.) przez kolejny miesiąc jest niższy niż inflacja (17,9 proc.). Sytuacja ta utrzyma się przez większość przyszłego roku. Wyniki firm rosną w coraz słabszym tempie, co ograniczy przestrzeń do ewentualnych podwyżek – komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.

PIE uważa jednak, że nie grozi nam duży wzrost bezrobocia, powołując się na badania wskazujące, że przedsiębiorcy wciąż częściej planują zwiększać zatrudnienie niż zwalniać. W przypadku spowolnienia zrezygnują z tworzenia nowych miejsc pracy – zwraca uwagę PIE. Obecnie bezrobocie BAEL wynosi 2,7 proc., a NBP prognozuje, że w 2024 roku dobije do 4,8 proc. Według PIE są to jednak pesymistyczne prognozy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA