REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Refundacja soczewek kontaktowych. Co zrobić, aby pracodawca zwrócił pieniądze?

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przysługuje pracownikom, których stanowisko pracy związane jest z obsługą ekranu monitora, najczęściej komputera. Obecnie mogą oni także skorzystać z dofinansowania do zakupu soczewek kontaktowych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot środków za szkła?

22.03.2024
8:17
Refundacja soczewek kontaktowych. Kiedy pracodawca zwróci kasę?
REKLAMA

Refundacja soczewek kontaktowych – zasady ogólne

REKLAMA

Do 17 listopada 2023 roku refundacji podlegały głównie okulary korekcyjne. Przepisy nie wskazywały wprost obowiązku refundowania przez pracodawcę soczewek kontaktowych, jednak organy podatkowe w swoich interpretacjach przychylnie podchodziły do finansowania szkieł. Dziś natomiast obowiązują jednolite przepisy, zgodnie z którymi pracownik może zdecydować, czy skorzysta z refundacji soczewek czy okularów. Prawo do zwrotu kosztów przysługuje osobom, które:

  • są zatrudnione na umowę o pracę,
  • wykonują obowiązki z użyciem monitora ekranowego przez co najmniej cztery godziny dziennie,
  • otrzymają stosowne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wydawane w czasie okresowych badań profilaktycznych).

Refundacja nie obejmuje zleceniobiorców ani osób, które w codziennej pracy sporadycznie używają komputera, telefonu, tabletu czy laptopa. Nie mogą o nią ubiegać się pracownicy, których wada wzroku została stwierdzona na podstawie badania okulistycznego niewykonanego w ramach badań okresowych. Pacjenci odwiedzający gabinet okulistyczny we własnym zakresie mogą natomiast skorzystać z refundacji NFZ.

W jakiej kwocie pracodawca powinien refundować zakup soczewek?

Kwota refundacji soczewek kontaktowych nie została określona w przepisach. Przyjęto, że powinna odpowiadać uwarunkowaniom rynkowym. Oznacza to, że pracownik za otrzymane pieniądze byłby w stanie zakupić przynajmniej średniej jakości produkt. Ustawodawca nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty dofinansowania.

Niektóre firmy refundują całkowity koszt zakupu soczewek, inne pokrywają wyłącznie pewną część. Każdy pracownik ma prawo do takiej samej kwoty refundacji, o której informacja powinna znaleźć się w regulaminie pracy.

Więcej tekstów o refundacji przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak uzyskać refundację na zakup soczewek?

Pracownik, który chce skorzystać z dofinansowania do zakupu soczewek kontaktowych, musi przedłożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające konieczność użytkowania szkieł lub okularów na stanowisku pracy. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest faktura wystawiona przez sprzedawcę szkieł.

Ważne, aby kupującym wymienionym w fakturze był pracownik, a nie pracodawca. Zapis ten stanowi potwierdzenie zakupu soczewek na użytek własny. W niektórych firmach dodatkowo należy złożyć wniosek o refundację szkieł. Przepisy nie określają, w jakim terminie pracownik powinien przedłożyć stosowną dokumentację, jednak im dłużej z tym zwleka, tym później otrzyma pieniądze.

Czy pracodawca może odmówić refundacji szkieł kontaktowych?

Soczewki kontaktowe stanowią coraz popularniejsze rozwiązanie – nowoczesne modele pomagają nie tylko korygować wadę wzroku, ale również zatrzymać jej rozwój. Od 17 listopada 2023 roku obowiązują przepisy, na mocy których pracodawca ma obowiązek refundować pracownikom okulary korekcyjne albo soczewki kontaktowe.

Pracownik nie może ubiegać się o dofinansowanie zarówno do okularów, jak i do szkieł (jeśli na przykład nosi je zamiennie), natomiast pracodawca nie ma prawa narzucić pracownikowi, jakie rozwiązanie powinien wybrać.

REKLAMA

Pracownik nie ma obowiązku przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających chęć stosowania soczewek.

Warto mieć na uwadze, że powyższe przepisy w chwili obecnej dotyczą stanowisk utworzonych po 17 listopada 2023 roku. Jest to tak zwany okres przejściowy, który zakończy się 17 maja 2024 roku. Od tego momentu pracodawcy będą zobowiązani refundować soczewki bez względu na datę utworzenia stanowiska pracy. Jest to czas na opracowanie stosownych procedur oraz wdrożenie odpowiednich regulaminów.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA