REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Polski Ład wysadził podatki w powietrze. Nowy dzień – nowe fatalne pomyłki i uchybienia

Pierwsza lepsza zmiana wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Zdaniem pracodawców zniesienie zryczałtowanej składki zdrowotnej na rzecz składki naliczanej od dochodu oznacza, że wszelkie trudności i problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, teraz będą komplikować obliczenie i zapłatę we właściwej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

10.01.2022
8:47
Polski Ład wysadził podatki w powietrze. Nowy dzień – nowe fatalne pomyłki i uchybienia
REKLAMA

Polski Ład – podatki, składki i nowy wymiar bałaganu. Nasz drogi rząd postanowił w tym roku dokręcić śrubę. W 2022 r. przedsiębiorców czeka bardzo istotny wzrost obciążeń podatkowych i składkowych. W niektórych przypadkach nawet kilkudziesięcioprocentowy – uważa Konfederacja Lewiatan.

REKLAMA

Zamiast dobrego prawa, które powinno służyć obywatelom, otrzymujemy zbiór życzeń pisanych na kolanie. Polski Ład to kwintesencja złych praktyk rządu. Zamiast dialogu z przedsiębiorcami, mieliśmy do czynienia z szeroko zakrojoną akcją promującą Polski Ład, która kosztowała miliony. Wszystko to przekłada się na coraz większe obciążenia podatkowe dla biznesu.

W kolejnym roku pandemii covid-19 przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wdrożenia wielkiej ilości zmian, która komplikuje bieżącą działalność i wymusza analizę i kalkulację czy obecnie stosowana forma opodatkowania jest najbardziej optymalną podatkowo. 

Wprowadzony tzw. podatek minimalny, który w założeniu był dedykowany nielicznym największym firmom, uderza przede wszystkim w najmniejsze i będące w najtrudniejszej sytuacji krajowe firmy. Istotnie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności i koszty kalkulacji podatku.

Zdaniem specjalistów z Konfederacji Lewiatan zniesienie zryczałtowanej składki zdrowotnej na rzecz składki naliczanej od dochodu oznacza, że wszelkie trudności i problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, teraz będą komplikować obliczenie i zapłatę we właściwej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Każdego dnia odkrywane są kolejne błędy w Polskim Ładzie

Wszelkie korekty, błędy, spory z urzędami skarbowymi, przełożą się na problemy z rozliczeniem z ZUS.

Ustawa wymusza aktualizację systemów księgowych, płacowych i sprawozdawczych, co poza poważnymi kosztami, generuje bardzo duże obciążenie pracowników odpowiedzialnych działów

– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Usługi księgowe i doradztwa podatkowego stały się pożądane jak nigdy wcześniej. I na pewno będzie też tak w 2022 r., ponieważ niemal każdego dnia odkrywane są kolejne błędy ustawodawcy.

Już w krótkim okresie vacatio legis, w dwóch różnych ustawach, zmieniano przepisy Polskiego Ładu. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych nowelizacji i objaśnień Ministra Finansów. Miejmy jedynie nadzieje, że wydanych możliwie szybko, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów i sporów podatników z administracją skarbową i ZUS

– podkreśla Przemysław Pruszyński.

Przedsiębiorcy potrzebują stabilizacji

We wszystkich badaniach Lewiatana, w których pytano o ocenę naszego systemu podatkowego, przedsiębiorcy wskazują, że najważniejsze dla rozwoju firmy jest przyjazne otoczenie regulacyjne.

W szczególności: jednoznaczne i zrozumiałe przepisy prawa podatkowego, nowelizacje komunikowane z wyprzedzeniem, pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian, szybkie objaśnianie i interpretowanie przepisów przez ministra finansów i Krajową Administrację Skarbową. Stabilność i przewidywalność systemu podatkowego wskazywane są jako bardziej istotne, niż wysokość stawek podatkowych.

Niestety, każdy kolejny rok przynosi wiele zmian, wprowadzanych z różnych pobudek i z różnym uzasadnieniem.

W poprzednich latach tysiące stron legislacji podatkowej to przepisy służące „uszczelnieniu systemu podatkowego” oraz wprowadzające nowe podatki i opłaty, obecnie, wchodzący w życie Polski Ład ma zwiększyć progresywność klina podatkowego w celu pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. Czyli nieznacznie obniżyć opodatkowanie i oskładkowanie osób z najniższymi wynagrodzeniami przy jednoczesnej drastycznej podwyżce obciążeń dla przedsiębiorców i osób lepiej zarabiających.

Przepisy budzą liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej

Podatkowy Polski Ład to ustawa, która z 1 stycznia 2022 r., wprowadziła ogrom zmian w przepisach podatkowych oraz regulujących ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców i pracowników. Ustawa ta liczy 276 stron, uzasadnienie do niej to kolejne 262 strony.

REKLAMA

Reguluje niezwykle delikatną materię zobowiązań daninowych obywatela wobec państwa. Została uchwalona w ekspresowym tempie, bez poszanowania standardów prawidłowej legislacji oraz z niewystarczającym – sześciotygodniowym vacatio legis.

Tryb opiniowania projektu ustawy skrytykowały nawet instytucje odpowiedzialne za nadanie przepisom właściwego standardu legislacyjnego tj. Rządowe Centrum Legislacyjne oraz Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu. To ostatnie wskazało, że proponowane przepisy budzą liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej

– dodaje Przemysław Pruszyński.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA