1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Przed czym chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Lokowanie produktu: Uniqua

OC najczęściej kojarzone jest z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jednak może dotyczyć nie tylko zdarzeń w ruchu drogowym. Sprawdź, co obejmuje OC w życiu prywatnym.

27.03.2024
10:07
Przed czym chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, nazywane w skrócie OC w życiu prywatnym, jest nieobowiązkowe i zapewnia pomoc finansową na wypadek szkody wyrządzonej osobom trzecim. Może być to ubezpieczenie niezależne, ale najczęściej towarzyszy innym polisom i jest ich rozszerzeniem. Przykładem jest ubezpieczenie nieruchomości, do którego można dokupić polisę rozszerzającą zakres ochrony właśnie o OC w życiu prywatnym.

Co obejmuje OC w życiu prywatnym?

Z uwagi na fakt, że zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym nie jest regulowany przepisami, towarzystwo może dowolnie go kształtować. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym np. w firmie UNIQA obejmuje kilka wariantów ochrony. Możesz zapewnić sobie w jego ramach polisę dla siebie i bliskich na wypadek, gdybyś wyrządził szkodę osobom trzecim.

Takie ubezpieczenie obejmować może m.in.:

  •         użytkowanie danej nieruchomości,
  •         prowadzenie gospodarstwa domowego,
  •         opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
  •         posiadanie zwierząt domowych,
  •       amatorskie uprawianie sportu, jak jazda na rowerze czy na hulajnodze elektrycznej.

Czy warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym umożliwi Ci ubezpieczenie się na wypadek wyrządzenia szkody innym w różnych sytuacjach. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) możesz sprawdzić, w jakich możesz liczyć na pomoc ze strony towarzystwa, w którym masz polisę.

Warto dopasować wariant ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do swoich potrzeb. Na przykład w firmie UNIQA możesz wybrać następujące:

·         OC w życiu prywatnym, które chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w wyniku np. prowadzenia gospodarstwa domowego.

·         OC Premium – wersja rozszerzona ubezpieczenia, powiększona np. o ochronę w czasie jazdy konnej czy uprawiania sportów wyczynowych.

·         OC inwestycji – przedmiotem ubezpieczenia jest dom jednorodzinny w stadium budowy.

·         OC Najemcy – wariant możliwy do zawarcia, gdy ubezpieczona nieruchomość jest wynajmowana osobom trzecim, a ochronie podlega odpowiedzialność osób ją wynajmujących i zamieszkujących.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Na czym polega ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Mając taką polisę, możesz liczyć na to, że ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą, finansową, jeśli dojdzie do wyrządzenia szkody osobom trzecim. Dotyczy to tylko zdarzeń objętych ubezpieczeniem, np. zalanie mieszkania sąsiada. Wówczas odszkodowanie za uszkodzenie jego mienia wypłaci ubezpieczyciel.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Koszt składki na ubezpieczenie OC w życiu prywatnym uzależniony jest od wybranego wariantu ochrony, ale i od rodzaju ubezpieczanej nieruchomości i sposobu jej użytkowania.

Za jakie szkody ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w polisie OC w życiu prywatnym?

W OWU możesz dokładnie zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności odszkodowawczej. Towarzystwo nie odpowiada za szkody z OC w życiu prywatnym między innymi wtedy, gdy zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sprawdź zakres ubezpieczenia oferowanego przez firmę w związku ze szkodami, jakie mogą powstać przy czynnościach życia prywatnego oraz wyłączenia odpowiedzialności w takiej polisie. 

Lokowanie produktu: Uniqua
Najnowsze