REKLAMA
  1. bizblog
  2. Technologie

Praca w IT. Te umiejętności mają teraz największe wzięcie

2023 r. był ciężkim okresem dla przedsiębiorstw. Jednak z raportu Ework Group międzynarodowego dostawcy kompleksowych rozwiązań w zakresie talentów wynika, że ponad połowa ankietowanych przedstawicieli firm nie zamierza dłużej wstrzymywać projektów IT. Które trendy technologiczne będą kluczowe dla działalności i jakie umiejętności są najbardziej pożądane wśród konsultantów IT? Zobaczcie co mówią eksperci.

30.03.2024
14:07
Praca w IT. Te umiejętności mają teraz największe wzięcie
REKLAMA

Badanie Ework Group zostało zrealizowane na przełomie października i listopada ub.r. na grupie ponad 1200 doświadczonych konsultantów oraz reprezentantów firm i organizacji z sektora prywatnego i publicznego. Ponad połowa z nich, bo 56 proc. zajmowała stanowiska kierownicze lub dyrektorskie, a na pytanie dotyczące zainteresowania doradztwem IT w ciągu ostatniego roku, aż 31 proc. potwierdziło zauważalny spadek, podczas gdy 26 proc. nie odczuło żadnych związanych z tym zmian, a 22 proc. odnotowało wzrost.

REKLAMA

Trendy technologiczne kluczowe dla działalności

Ostatni rok był trudny dla wielu organizacji ze względu na wyzwania geopolityczne, jak i burzliwą sytuację gospodarczą na świecie. W wyniku dynamicznie postępujących zmian Ework Group postanowiło sprawdzić, czy firmy planują dalej wstrzymywać projekty w 2024 r.

Okazuje się, że 52 proc. ankietowanych zamierza realizować działania zgodnie z planem. 36 proc. planuje w tym roku skupić się na priorytetowych przedsięwzięciach, a 10 proc. zadeklarowało, że rzadko realizuje duże projekty. Zaledwie 3 proc. respondentów zadeklarowało wstrzymanie wszystkich działań.

Respondenci, zapytani o trendy technologiczne, które są aktualnie kluczowe dla ich działalności, lub realizacji projektów potwierdzili, że jest to:

  • cyfryzacja (30 proc.),
  • AI (18 proc.),
  • automatyzacja oraz przetwarzanie chmurowe i brzegowe, a także transformacja ekologiczna (po 12 proc.),
  • zaawansowana łączność, cyberbezpieczeństwo i elektryfikacja (po 5 proc.),
  • Inne trendy wskazało zaledwie 2 proc. badanych.

Więcej wiadomości na temat IT można przeczytać poniżej:

Najbardziej poszukiwane umiejętności

Ework Group postanowiło sprawdzić również, które umiejętności zdaniem respondentów będą najbardziej poszukiwane na rynku pracy w ciągu najbliższych lat. Największy odsetek z nich (40 proc.) wskazał obszary związane z digitalizacją/cyfryzacją jak IoT oraz AI. Zdecydowanie rzadziej z infrastrukturą IT, bezpieczeństwem, compliance, co potwierdziło 15 proc. respondentów. Część osób (12 proc.) uważa, że będą to umiejętności systemowe (Java, Cloud). Według ankietowanych najmniejsze zapotrzebowanie będzie na wiedzę z zakresu analizy danych (9 proc.) czy inżynierii (7 proc.)

Wyniki badania Ework Group skupiają uwagę na digitalizacji, wyróżniając AI i IoT jako przodujące trendy. To pokazuje, że nowe technologie definiują kierunki rozwoju rynku pracy - mówi Katarzyna Milewska, Managing Director Poland z Ework Group.

I dodaje, że umiejętności z obszaru analizy danych i inżynierii nie są tak wysoko oceniane, mimo ich kluczowej roli w erze cyfrowej. Niewielkie zainteresowanie bezpieczeństwem i infrastrukturą IT może być ryzykowne, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia cybernetyczne.

Warto pamiętać, że przyszłość wymaga równowagi: innowacje technologiczne potrzebują solidnych fundamentów. Rynkowe trendy wskazują na to, że adaptacja i zrozumienie tych zmian będzie decydować o przyszłości zawodowej – komentuje Katarzyna Milewska, Managing Director Poland z Ework Group.

REKLAMA

Niedobory umiejętności są obecnie istotnym problemem na rynku pracy. Z badania Ework Group wynika, że 45 proc. reprezentantów firm obawia się trudności związanych ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych konsultantów w przyszłości.

Z tego też powodu 67 proc. ankietowanych przedstawicieli firm potwierdziło, że aby uzupełnić braki w umiejętnościach wśród współpracowników, oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji, najczęściej w formie kursów i uzyskanych certyfikatów.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA