REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

500+ do zmiany. Rząd poniósł spektakularną klęskę. Liczba ludności Polski spada

Statystyki są bezlitosne i dramatyczne. Liczba ludności Polski spadła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 332 tys. Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym – wynika ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który przeprowadził GUS. Polityka prorodzinna rządu PiS doprowadziła do tego, że co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

27.01.2022
18:05
500+ do zmiany. Rząd poniósł spektakularną klęskę. Liczba ludności Polski spada
REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny podał, że według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 mln 179 tys. osób. Liczba ludności Polski  była mniejsza o 0,9 proc. w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.  

REKLAMA

Z tej liczby 48,5 proc. stanowili mężczyźni, a 51,5 proc. kobiety.  Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc.). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. To tylko na rozgrzewkę. Teraz naprawdę złe wiadomości.

Wstępne wyniki spisu przeprowadzonego przez GUS wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku.

W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc.. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r. do 60,0 proc. w 2021 r.

Krótko mówiąc, mniej nas pracuje, a jeszcze mniej będzie pracować. Kto będzie zarabiał na emerytury i podatki?

Te dane są przerażające

To nie wszystko. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału
osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.).

 class="wp-image-1688857"

I na dokładkę deser. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli według definicji urzędu statystycznego wszystkich posiadających uprawnienia emerytalne, szybko zwiększa się i w minionym roku blisko 22 proc. ludności Polski to osoby w wieku 60/65 lat.  Jednocześnie prowadzona od 2015 r. polityka prorodzinna nie przynosi, zgodnie z zresztą z naukowymi dowodami, oczekiwanych efektów w postaci wzrostu liczby urodzonych dzieci

- mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
 class="wp-image-1688881"

Trzeba zmienić system 500+

Ludność zmienia się jednak w sposób nierównomierny w różnych regionach.  Zdecydowanie wygranymi są duże miasta i ich przedmieścia. Konsekwencje tego będą widoczne w wielu aspektach życia społecznego.

Powoli zacznie zanikać przedsiębiorczość w mniejszych miastach, z uwagi chociażby na brak rąk do pracy lub też brak opłacalności prowadzenia biznesu. Będzie występował ograniczony dostęp do usług i kultury.

Wszystko to pokazuje, że obecnie marginalizowana i spolaryzowana polityka samorządowa musi odzyskać niezależność i sprawczość, aby skutecznie aktywizować i zapobiegać emigracji wewnętrznej.

Czekająca nas depopulacja ludności będzie jednym z ważniejszych wyzwań gospodarczych dla rządzących, na najbliższe lata. Konfederacja Lewiatan wskazuje na cztery możliwe drogi, które złagodziłby konsekwencje dla rynku pracy, a przez to i dla gospodarki, pogłębiającej się zapaści demograficznej.

REKLAMA

A są to: zapewnienie dostępu i opieki medycznej oraz profilaktycznej dla osób w wieku emerytalnym, zmiana systemu dystrybucji środków w ramach programu 500+, aktywne włączenie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i w końcu rozbudowę systemu opieki żłobkowej

- wylicza Mariusz Zielonka.

Specjalista Lewiatana dodaje, że nie jest również nowością fakt, że Polska będzie potrzebowała większej otwartości na emigrację i uzupełnianie braków w podaży pracy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA