REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

ZUS pokazał dane o L4. Pojawił się nowy trend

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, na co i jak długo Polacy chorowali w zeszłym roku. Okazuje się, że spadła liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych na okres od 1 do 5 dni, za to spadła liczba zaświadczeń wystawionych na okres od 6 do 10 dni. Niepokoić może fakt, że wśród przyczyn absencji w pracy najbardziej wzrosła liczba zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

07.03.2024
16:58
ZUS pokazał dane o L4. Pojawił się nowy trend
REKLAMA

Zgodnie z danymi Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS-u w 2023 r. w rejestrze zaświadczeń lekarskich zarejestrowano aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych na łączną liczbę 287,2 mln dni absencji chorobowej. Dane te obejmują nieobecność w pracy zarówno z powodu choroby własnej, jak i z powodu opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny.

REKLAMA

Zaświadczenie lekarskie z powodu choroby

W porównaniu do 2022 r. obserwujemy spadek liczby dni absencji chorobowej o 0,6 proc. i wzrost liczby zaświadczeń lekarskich o 0,2 proc., czyli o 50,5 tys. zaświadczeń – informuje ZUS.

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną absencji jest choroba własna pracowników. W 2023 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z takiego tytułu osobom ubezpieczonym w ZUS-ie wyniosła 21,9 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 237,3 mln. Przeciętna długość pojedynczego zaświadczenia to 10,83 dnia. Z kolei łączna liczba dni na zwolnieniu w całym roku wyniosła przeciętnie 33,14 dnia.

Więcej o ZUS-ie przeczytacie w tych tekstach:

W 2023 r. najczęstszymi przyczynami absencji były w kolejności:

  • choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 17 proc.
  • choroby układu oddechowego – 14,5 proc.
  • ciąża, poród i połóg – 14,2 proc.
  • urazy, zatrucia itp. – 13,4 proc.
  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 11 proc.

Jeśli porównać zeszłoroczne dane z tymi z 2022 roku, różnice są niewielkie, ale jest jeden wyjątek. Chodzi o absencję z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Jak podaje ZUS, liczba dni absencji chorobowej z tego tytułu w zeszłym roku wzrosła aż o 9,5 proc.

Covid na marginesie

REKLAMA

W danych ZUS-u znajdziemy jeszcze jedną ciekawą informację. W zestawieniu jednostek chorobowych najczęściej powodujących niezdolność do pracy w 2023 r. covid znalazł się dopiero na 26. miejscu, mając udział na poziomie zaledwie około 1 proc. Warto jednak zaznaczyć, że nawet w 2022 roku, gdy choroba ta zbierała znacznie obfitsze żniwo, tylko 1,4 proc. zwolnień przypadało na tę jednostkę chorobową.

Z raportu ZUS-u wynika, że w porównaniu z 2022 r. odnotowano spadek liczby zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu covid-19 aż o 32 proc., natomiast liczba dni absencji chorobowej z tego tytułu spadła o 31,6 proc. Z tytułu jednostki chorobowej „Zdrowie pacjenta po zakończeniu COVID-19” wystawiono 17,7 tys. zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 128,1 tys. dni absencji chorobowej.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA