REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Chcesz rozliczyć posiłki dla pracowników? Uważaj na ZUS

Gdy szef zamawia dla swoich pracowników posiłki w pracy, to z muszą oni odprowadzić od tego podatek dochodowy, ale przynajmniej nie muszą od tego benefitu płacić składek ZUS. Tak to wygląda w teorii, bo w praktyce pojawiają się komplikacje. ZUS uznał, że zwolnienie ze składek przysługuje w przypadku posiłków, ale już w przypadku opakowań jednorazowych – nie. To w absurdalny sposób mocno komplikuje sytuację pracodawców.

01.03.2024
17:36
Chcesz rozliczyć posiłki dla pracowników? Uważaj na ZUS
REKLAMA

O przedziwnej interpretacji ZUS-u pisze serwis Prawo.pl. Zakład pod koniec stycznia orzekł, że zwolnienie ze składek dotyczy tylko posiłków, ale nie obejmuje opakowań, w których zostały dostarczone. Zwolnienie ze składek dofinansowania posiłków pracowniczych jeszcze niedawno obowiązywało tylko do kwoty 300 zł miesięcznie, ale od 1 września ten limit podniesiono do 450 zł.

REKLAMA

Posiłek dla pracownika

Co do zasady każde świadczenie na rzecz pracownika jest oskładkowane, ale ustawodawca przewidział wyjątek w przypadku posiłków pracowniczych. Jeśli wartość tego benefitu nie przekracza określonej kwoty, to składki ZUS nie są od tego odprowadzane. Sytuacja mocno skomplikowała się, gdy okazało się, ze ZUS żąda składek od jednorazowych opakowań na posiłki dostarczane z zewnątrz.

Jak pisze Prawo.pl, w odpowiedzi na zapytanie jednej z firm o zwolnienie ze składek posiłków dostarczanych w opakowaniach jednorazowych ZUS stwierdził, że takie opakowanie „nie jest integralną częścią posiłku”. Takie stanowisko ZUS-u oznacza, że pracodawca musi osobno rozliczać posiłki i opakowania, odprowadzając składki od tych drugich.

Więcej o składkach ZUS przeczytacie w tych tekstach:

Niewątpliwie opakowanie, o którym jest mowa we wniosku, służy do przewożenia posiłków i jego zabezpieczenia, ale nie jest posiłkiem. W konsekwencji nie będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia – stwierdził ZUS

Tylko na umowie o pracę

REKLAMA

Okazuje się, że problemy z rozliczaniem posiłków pracowniczych pojawiają się także od strony podatkowej. Choć pracodawca co do zasady może posiłki dla pracowników uznać za swój koszt podatkowy, to skarbówka ogranicza to do osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych lub wystawiających pracodawcy fakturę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że dofinansowanie posiłków pracowników nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów przedsiębiorcy w przypadku świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników prowadzącym działalność gospodarczą i wykonujących usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Dyrektor KIS uznał, że są to wydatki na... reprezentację, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA