REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Podatek od wygranej - ile wynosi i jak go rozliczyć?

Uczestnictwo w loterii czy konkursie daje możliwość uzyskania różnego rodzaju nagród, mających formę zarówno pieniężną, jak i niepieniężną. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że otrzymanie niektórych wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Kiedy powstaje tego typu zobowiązanie i na jakich zasadach należy je uregulować?

24.03.2023
6:45
losowanie lotto 30.01
REKLAMA

Podatek od wygranej został uregulowany w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobierany jest on od przychodów z tytułu wygranych w:

REKLAMA
  • loteriach,
  • konkursach,
  • grach i zakładach wzajemnych.

Opodatkowaniu podlegają zarówno nagrody wypłacone w formie pieniężnej, jak i mające charakter niepieniężny, na przykład sprzęt RTV i AGD czy samochody. Stawka podatku od wygranej wynosi 10 proc. W niektórych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z opodatkowania – dotyczy to nagród uzyskanych w konkursach:

  • dotyczących sprzedaży premiowej
  • organizowanych przez środki masowego przekazu
  • o tematyce artystycznej, naukowej, sportowej czy dziennikarskiej

Ze zwolnienia może skorzystać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej bądź prowadząca działalność rolniczą, która otrzymała nagrodę o wartości do 2000 zł. Przedsiębiorcy natomiast opodatkowują nagrodę tak samo, jak przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie, aby wykazać ją w ewidencji, mus mieć związek z firmą.

Zasady obliczania i odprowadzania podatku od wygranej

Podatek od wygranej ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że jako podstawę opodatkowania przyjmuje się wyłącznie osiągnięty przychód, bez ujmowania kosztów. Stawka 10 proc. ma więc zastosowanie do faktycznej kwoty bądź równowartości pieniężnej nagrody, jaką otrzymał podatnik. Nie jest ona jednak zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia podatku we własnym zakresie.

Obowiązek ten ciąży na podmiocie przekazującym wygraną, a więc na organizatorze konkursu. Zasada ta nie ma zastosowania do nagród uzyskanych poza granicami Polski. Przyjmuje się, że są one opodatkowane wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej, lecz podatnik samodzielnie oblicza wysokość zobowiązania i wpłaca stosowną kwotę na rachunek urzędu skarbowego. Wygraną należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł.

Co istotne, w przypadku nagród uzyskanych poza granicami RP nie obowiązują żadne limity – podatek należy więc obliczyć i uregulować bez względu na wysokość wygranej.

Sprzedaż nagrody uzyskanej w konkursie a podatek od wygranej

Osoba otrzymująca nagrodę może z niej korzystać we własnym zakresie, lecz ma również prawo ją odsprzedać. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem od wygranej, jeśli dojdzie do jej sprzedaży.

Wręcz przeciwnie, podatnik będzie dodatkowo zobowiązany uiścić podatek od wzbogacenia w przypadku, gdy zawrze transakcję przed upływem 6 miesięcy od otrzymania nagrody.

Podatek od wygranej w rocznej deklaracji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, których nagrody uzyskane na terytorium RP zostały opodatkowane 10 proc. stawką podatku od wygranej, nie mają obowiązku wykazywać tejże kwoty w zeznaniu rocznym.

REKLAMA

Organizator konkursu przesyła do urzędu skarbowego deklarację PIT-8C, jednak ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy są zobowiązani wykazać przychód w odpowiedniej deklaracji, a następnie opodatkować go i odprowadzić stosowną kwotę na rachunek urzędu skarbowego.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA