REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

OZE w Polsce. Jeszcze trochę i cel minimum zostanie osiągnięty

Cztery lata temu Polska oficjalnie zobowiązała się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju. Do 2030 r. ma on osiągnąć 21 proc. GUS właśnie podsumował, jak pod tym względem wyglądał ubiegły rok.

07.12.2023
17:41
OZE w Polsce. Jeszcze trochę i cel zostanie osiągnięty
REKLAMA

Udział OZE w końcowym zużyciu brutto w 2022 r. zwiększył się o 1,2 p. proc. do 16,81 proc. W porównaniu z 2009 r. wzrost wyniósł 8,13 p.proc. – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

Przypomnijmy, że w przekazanym do Brukseli pod koniec 2019 r. „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” Polska zobowiązała się zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 21 proc.

OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie

Główny Urząd Statystyczny podał również wskaźnik udziału energii w poszczególnych branżach. W elektroenergetyce udział OZE wzrósł rok do roku o 3,84 p.proc. do 21,01 proc.

Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie się wartości tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 20,5 proc. oraz spadek końcowego zużycia energii elektrycznej brutto o 1,5 proc. – czytamy w komentarzu GUS.

W ciepłownictwie i chłodnictwie udział OZE w ciągu roku urósł o 1,71 p.proc. do 22,71 proc.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wyznaczył cel dla rocznego wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie na poziomie 1,1 p.proc. średniorocznie – przypomniał GUS.

W 2022 r. udział energii odnawialnej minimalnie spadł (-0,6 proc.), ale ponieważ końcowe zużycie energii elektrycznej brutto obniżało się o wiele szybciej (-8,1 proc.), ostatecznie odnotowaliśmy o wyższy wzrost niż przewiduje „Krajowy plan”.

Energia odnawialna w transporcie

W transporcie udział OZE w 2022 r. spadł minimalnie o 0,13 p.proc. do 5,53 proc. Przypomnijmy, że zgodnie z rządowymi założeniami w 2030 r. ma osiągnąć 14 proc. Końcowe zużycie energii odnawialnej brutto w tym wypadku obniżyło się rok do roku o 0,5 proc., ale całkowity pobór w transporcie zwiększył się o 1,9 proc. i zniwelował ostatecznie spadek.

Więcej wiadomości o transporcie w Bizblogu

REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny przypomina w komunikacie, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ustanowiła nowe ambitniejsze cele na rok 2030, a także zmodyfikowała zasady obliczania udziałów energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA