REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes

Odważny ruch InPostu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, do tej pory nikt nie zdecydował się na net-zero

Coraz więcej firm zastanawia się, jak ograniczyć emisję CO2. Świadomi klienci coraz częściej wybierają usługi firm proponujących ekologiczne rozwiązania. Grupa InPost poinformował właśnie, że przystąpiła do Science Best Target initiative (SBTi), który jest niezależnym, globalnym liderem wspierającym przedsiębiorców na drodze ku zerowej emisji.

22.03.2023
19:05
Odważny ruch InPostu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, do tej pory nikt nie zdecydował się na net-zero
REKLAMA

Wiele firm określa sobie cele krótkoterminowe i długoterminowe. Nie inaczej zrobiła Grupa InPost, która planuje osiągnąć neutralność emisyjną do 2040 roku. Plan ma dużą szansę na powodzenie, bo właśnie został zatwierdzony przez SBTi (Science Best Target initiative).

REKLAMA

Science Based Targets initiative (SBTi) to globalna inicjatywa, która powstała dzięki współpracy organizacji CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). Pozwala ona wyznaczać ambitne cele i wspiera w zakresie dekarbonizacji, zgodne z aktualną wiedzą naukową o zmianach klimatu.

Przystępując do programu, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe na całym świecie deklarują ograniczanie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych w ramach swojej działalności o połowę do 2030 roku, a następnie osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. SBTi, jako niezależny podmiot, weryfikuje skuteczność oraz postęp działań nakierowanych na realizację tych celów.

Polska firma pionierem w dziedzinie ekologii

W Polsce na razie tylko InPost ma potwierdzony cel net-zero. Jest to odpowiedź na coraz większe wymagania konsumentów, szczególnie młodego pokolenia, które wybiera produkty i usługi o transparentnym przekazie w zakresie ekologii i stawiających na redukcję emisji. Odpowiednie zagęszczenie maszyn w miejscu zamieszkania mają ogromne znaczenie dla ekologii.

Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost, przypomina, że InPost jest mocno zaangażowany w ekologię i między innymi już jakiś czas temu rozpoczął wymianę floty spalinowej na elektryczną.

Dlatego dołączamy do grona firm z całego świata, które przystąpiły do SBTi. Opracowana przez nas strategia dekarbonizacji jest ściśle powiązana ze strategią biznesową grupy – ma wpływ na wiele procesów istotnych dla jej rozwoju. Jej wdrożenie będzie najbardziej kompleksową i ambitną inicjatywą pro-środowiskową, którą będziemy realizować w najbliższych latach – mówi Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost.

Deklaracje i długoterminowe cele

InPost nie tylko deklaruje osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresach 1 i 2 do 2025 roku, ale zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do 2030 roku w stosunku do roku bazowego tj. 2021, poprzez m.in. optymalizację energetyczną infrastruktury oraz zakup energii ze źródeł odnawialnych, a do 2040 roku zapewnienie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, czyli realizację celu net-zero

W zakresie 3 – Grupa InPost zobowiązuje się, że do 2027 roku 69 proc. jej dostawców względem emisji, obejmujących kategorie zakupionych towarów
i usług, dobra inwestycyjne oraz transport i dystrybucję, będzie miało cele oparte na nauce.

W jaki sposób Grupa InPost chce osiągnąć swoje cele?

 • będzie zapewniać oddziałom, magazynom, biurom i paczkomatom w Polsce i rynkach zagranicznych energię pochodzącą z odnawialnych źródeł;
 • zamierza prowadzić działania polegające na wsparciu i wpieraniu dostawców i partnerów biznesowych w wyznaczaniu przez nich własnych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • będzie sukcesywnie wymieniać własną flotę spalinową na elektryczną oraz wspierać w tej wymianie swoich przewoźników;
 • będzie optymalizować energetycznie własną infrastrukturę;
 • będzie regularnie liczyć ślad węglowy całej działalności Grupy zgodnie ze standardem GHG Protocol, a także transparentnie ujawniać postępy z realizacji celów krótko i długoterminowych w raportach Grupy InPost;
 • Od 2040 zamierza neutralizować pozostałą (nieuniknioną) emisję GHG roku poprzez realizowanie projektów związanych z wychwyceniem CO2 i jego trwałym magazynowaniem.
REKLAMA

Ponadto InPost zapowiada, że będzie

 • pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu R&D, które pozwolą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych powstających podczas produkcji i eksploatacji paczkomatów;
 • wdrażać nowoczesne procesy logistyczne, które pozwolą optymalizować trasy kurierów;
 • tworzyć i wdrażać w strefach niskoemisyjnych nowej logistyki miejskiej z wykorzystaniem produktów PUDO oraz mikroelektromobliność;
 • inwestować w infrastrukturę ładowania pojazdów EV;
 • wdrażać program InPost Green City na rynkach zagranicznych;
 • wdrażać kolejne eko-usługi i eko-innowacje wspierające niskoemisyjną dostawę paczek i gospodarkę cyrkularną;
 • edukować interesariuszy w obszarze klimatycznym i ESG.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA