REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Odkryto nowe złoża gazu w Polsce. To nie koniec poszukiwań

Dobra wiadomość przed zimą. Sukcesem zakończyły się prace poszukiwawcze prowadzone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Spółka odkryła tam złoże o zasobach szacowanych na 650 mln m sześciennych gazu ziemnego. Może być go tam jednak znacznie więcej. a kolejne poszukiwania wkrótce się rozpoczną.

04.08.2022
16:48
wojna-gazowa-Ukraina
REKLAMA

Nowe złoże gazu w Polsce położone jest na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo, w środkowej części Wielkopolski. Odkrycia dokonano otworem poszukiwawczym Sierosław-2H o długości ponad 3640 metrów.

REKLAMA

Po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, 32 mln metrów sześciennych gazu. To powinno zwiększyć krajowe wydobycie o blisko 10 proc.

Na podstawie analizy danych geologicznych i wyników testu produkcyjnego PGNiG szacuje, że zasoby nowo odkrytego złoża mogą wynosić ok. 650 mln metrów sześciennych gazu zaazotowanego o wysokiej zawartości metanu, rzędu ok. 80 procent.

Złoże Sierosław znajduje się w tworach geologicznych czerwonego spągowca (permskie skały osadowe), które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce.

Lokalizacja odwiertu Sierosław-2H została wytypowana w oparciu o analizę wyników badań geofizycznych wykonanych metodą trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Otwór był wiercony od kwietnia do czerwca 2022 r., po czym wykonano test produkcyjny, który potwierdził opłacalność eksploatacji nowo odkrytych zasobów.

Gaz opłaca się także samorządom

W konsekwencji odkrycia złoża Sierosław, PGNiG planuje dalsze prace poszukiwawcze na tym obszarze. W przypadku odkrycia kolejnych złóż, ich eksploatacja będzie mieć korzystny wpływ nie tylko na możliwość zabezpieczenia dostaw gazu, ale także na kondycję finansową samorządów, na terenie których znajdują się zasoby ropy i gazu.

Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależniona od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty, województwa, na terenie których znajduje się złoże, oraz, dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największym beneficjentem są gminy, które otrzymują 60 proc. należnej opłaty. Część przypadająca na powiaty i województwa wynosi po 15 proc. a w przypadku NFOŚiGW – 10 proc.

W ubiegłym roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej PGNiG przekazało na rzecz samorządów około 125 mln zł, przy czym najwięcej, bo ponad 54 mln zł, otrzymały jednostki z województwa Wielkopolskiego.

Ile gazu jest w Polsce?

Roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce szacuje się na 18-20 mld metrów sześciennych. Wydobycie krajowe zaspokaja ok. 20 proc. zapotrzebowania na gaz w Polsce. Pozostały gaz pochodził z importu, przede wszystkim z Rosji. Teraz ma go zastąpić gaz z USA i Kataru.

PGNiG wydobywa rocznie około 6 mld metrów sześciennych gazu z tego 3,7 mld metrów sześciennych w Polsce, a resztę w Norwegii.

73,4 proc. wydobywalnych złóż gazu ziemnego w Polsce znajduje się na
Niżu Polskim, a 21,9 proc. na przedgórzu Karpat. Największym złożem gazu ziemnego jest złoże "Przemyśl" - 20 mld metrów sześciennych.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy podaje, że, Polska posiada 305 udokumentowanych złóż gazu ziemnego. Ich łączne zasoby wynoszą ponad 140 mld metrów sześciennych gazu, jednak tylko 75 mld metrów sześciennych może być traktowane jako surowiec przemysłowy.

Polacy są pionierami przemysłu gazowego. Historia gazu w Polsce

Ropę naftową i gaz ziemny, zwany początkowo naftowym, wydobywano w Polsce od 1854 roku w pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, uruchomionej w Bóbrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza. Od tego momentu datuje się narodziny światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. W tym samym roku w Gorlicach zapalono pierwszą na świecie uliczną latarnię naftową.

Po raz pierwszy w Polsce gaz ziemny zastosowano w 1896 r. do zasilania kotłowni przy kopalni ropy naftowej w Sochodnicy. Z kolei pierwszy gazociąg, którym przesłano gaz ziemny ze złóż do pierwszej w Europie Gazolinarni oraz rafinerii ropy naftowej w Borysławiu powstał w 1912 roku i miał długość 12 km.

W latach 20. XX wieku gaz ziemny zaczęto dostarczać gazociągami do miast leżących w pobliżu złóż. W 1928 r. we Lwowie, jednym z największych wówczas miast polskich, gazem ziemnym zasilano miejską elektrownie oraz sieć dystrybucyjną.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA